Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

- Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Historia zmian

 • Artykuł : "ZAKAZ DOKARMIANIA DZIKO ŻYJĄCYCH ZWIERZĄT" stworzono dnia: 2022-09-23 08:49 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na budynki (3, 4, 5) przy ul. Malinowej/Wyzwolenia w Żurominie - inwestor MK Inwestycje" zmieniono dnia: 2022-09-13 14:59 przez: Maria Jęrdrzejewska
 • Artykuł : "Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na budynki (1, 2, 6) przy ul. Malinowej/Wyzwolenia w Żurominie - inwestor MK Inwestycje" zmieniono dnia: 2022-09-13 14:58 przez: Maria Jęrdrzejewska
 • Artykuł : "Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na budynki (1, 2, 6) przy ul. Malinowej/Wyzwolenia w Żurominie - inwestor MK Inwestycje" zmieniono dnia: 2022-09-13 14:57 przez: Maria Jęrdrzejewska
 • Artykuł : "07-09-2022 Wniosek z dnia 5 września 2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Żurominie przy ul. Wyzwolenia trzech budynków mieszkalnych nr 1, nr 2, nr 6 - Inwestor MK Inwestycje R. Mendalka, M. Keller Spółka jawna" stworzono dnia: 2022-09-07 14:13 przez: Maria Jęrdrzejewska
 • Artykuł : "07-09-2022 Wniosek z dnia 5 września 2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Żurominie przy ul. Wyzwolenia trzech budynków mieszkalnych nr 3, nr 4, nr 5 - Inwestor MK Inwestycje R. Mendalka, M. Keller Spółka jawna" stworzono dnia: 2022-09-07 14:11 przez: Maria Jęrdrzejewska
 • Artykuł : "08-06-2022 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Inwestor Przedsiebiorstwo Budowlane "DOMEX" sp. z o.o. Deweloper Spólka komandytowa" zmieniono dnia: 2022-09-02 13:23 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "08-06-2022 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Inwestor Przedsiebiorstwo Budowlane "DOMEX" sp. z o.o. Deweloper Spólka komandytowa" zmieniono dnia: 2022-09-02 13:06 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego w sprawie decyzji ZRID rozbudowa drogi gminnej nr 460726W" zmieniono dnia: 2022-09-01 14:08 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego w sprawie decyzji ZRID rozbudowa drogi gminnej nr 460726W" zmieniono dnia: 2022-09-01 14:07 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Szkolenie - "Sieciowanie i Współpraca KGW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH" z wykorzystaniem kart points of you "Przebudzenie"" zmieniono dnia: 2022-08-26 15:09 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Szkolenie "Sieciowanie i Współpraca KGW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH" z wykorzystaniem kart points of you "Przebudzenie"" zmieniono dnia: 2022-08-26 15:08 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Szkolenie "Sieciowanie i Współpraca KGW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH" z wykorzystaniem kart points of you "Przebudzenie"" stworzono dnia: 2022-08-26 15:07 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”" zmieniono dnia: 2022-08-26 09:31 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”" zmieniono dnia: 2022-08-26 09:31 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Badanie ankietowe dot. Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030" zmieniono dnia: 2022-08-22 15:04 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Badanie ankietowe dot. Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030" stworzono dnia: 2022-08-22 15:03 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego" stworzono dnia: 2022-08-17 14:28 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”" zmieniono dnia: 2022-08-04 12:39 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”" zmieniono dnia: 2022-08-04 12:38 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”" stworzono dnia: 2022-08-04 12:37 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych 2022-08-01 godzina 17:00" zmieniono dnia: 2022-07-28 11:12 przez: Eugeniusz Czapliński
 • Artykuł : "Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych 2022-08-01 godzina 17:00" zmieniono dnia: 2022-07-28 11:11 przez: Eugeniusz Czapliński
 • Artykuł : "Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych 2022-08-01 godzina 17:00" zmieniono dnia: 2022-07-28 11:11 przez: Eugeniusz Czapliński
 • Artykuł : "Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych 2022-08-01 godzina 17:00" zmieniono dnia: 2022-07-28 11:09 przez: Eugeniusz Czapliński
 • Artykuł : "Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych 2022-08-01 godzina 17:00" zmieniono dnia: 2022-07-28 11:07 przez: Eugeniusz Czapliński
 • Artykuł : "Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych 2022-08-01 godzina 17:00" zmieniono dnia: 2022-07-28 11:06 przez: Eugeniusz Czapliński
 • Artykuł : "Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych 2022-08-01 godzina 17:00" zmieniono dnia: 2022-07-28 11:05 przez: Eugeniusz Czapliński
 • Artykuł : "Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych 2022-08-01 godzina 17:00" zmieniono dnia: 2022-07-28 11:04 przez: Eugeniusz Czapliński
 • Artykuł : "Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych 2022-08-01 godzina 17:00" zmieniono dnia: 2022-07-28 11:02 przez: Eugeniusz Czapliński
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice

Znajdź nas na fb

Strona facebook urzędu