Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Budżet na 2020 rok - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Uchwały budżetowe i opinie RIO

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku

  • pdf Rb-27S I kw 2020 UGiM Żuromin.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
  • pdf Rb-28S I kw 2020 UGiM Żuromin.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
  • pdf Rb-34S I kw 2020 UGiM Żuromin.pdf - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2020 do końca 1 kwartału roku 2020
  • pdf Rb-N I kw 2020 UGiM Żuromin.pdf - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
  • pdf Rb-NDS I kw 2020 UGiM Żuromin.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
  • pdf Rb-Z I kw 2020 UGiM Żuromin.pdf - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku