Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia

  • pdf Informacja 06.08.2015.pdf - Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6 sierpnia 2015r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do SEJMU RP i do SENATU RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
  • pdf Obwieszczenie 2015-09-18.pdf - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 18 września 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  • pdf Informacja dla osób niepełnosprawnych.pdf - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  • pdf Zarządzenie_125-2015.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 125/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 5 PAŹDZIERNIKA 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  • pdf Wykaz 2015-10-14.pdf - Wykaz przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych z Gminy i Miasta Żuromin
  • pdf Zarządzenie 130-2015.pdf - ZARZĄDZENIE Nr 130/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 23 PAŹDZIERNIKA 2015 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Poniatowie powołanej do przeprowadzenia wyborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.