Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Organizacje Pozarządowe - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenie - konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Ogłoszenie - konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”

Projekt uchwały Sejmiku Wojewóztwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę Rocznego programu współpracy Wojewóztwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Roczny program współpracy Gminy i Miasta Żuromin na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie - konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.

Ogłoszenie - konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 i projekt Rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami na 2021 rok

Zarządzenie konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2019

zarządzenie konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Roczny program współpracy Gminy i Miasta Żuromin na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi

zarządzenie konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy Gminy i Miasta Zuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2018

Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych 2018

 • msword Zarządzenie Nr 912015 BG i M Żuromin.doc - Zarządzenie 121/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
 • msword Ogłoszenie.doc - OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Zarządzeniem Nr 121/2017 z dnia 08.09.2017r. zarządził konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.
 • msword formularz uwag i wniosków.doc - Formularz uwag i wniosków do projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
 • msword projekt programu współpracy z org. poz. 2017 rok.doc - Roczny program współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
 • pdf Uchwała_Nr_341_XLVII_10_Rady_Miejskiej.pdf - Uchwała Nr 341/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010 r.

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie GiM Żuromin

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017

 • pdf Zarządzenie Nr 8_2017.pdf - Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki oraz edukacji, oświaty i wychowania w Gminie i Mieście Żuromin w roku 2017
 • pdf Zarządzenie Nr 25_2017 Burmistrza GiM Żuromin.pdf - Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dn. 3 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki oraz edukacji, oświaty i wychowania w Gminie i Mieście Żuromin w roku 2017
 • pdf Zarządzenie Nr 29_2017 Burmistrza GiM Żuromin.pdf - Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dn. 10 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki oraz edukacji, oświaty i wychowania w Gminie i Mieście Żuromin w roku 2017

Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych 2016

 • msword Zarządzenie 120/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 września 2016 roku - Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.09.2016r. w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.
 • msword Ogłoszenie.doc - Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Zarządzeniem Nr 120/2016 z dnia 16.09.2016r. zarządził konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.
 • msword formularz uwag i wniosków.doc - Formularz uwag i wniosków do projektu „Programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
 • msword projekt programu współpracy z org. poz. 2017 rok.doc - Roczny program współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
 • pdf Uchwała_Nr_341_XLVII_10_Rady_Miejskiej.pdf - Uchwała Nr 341/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010 r.

Wzory ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań dla NGO na realizację zadań publicznych

Informacja o spotkaniu w dn. 16.02.2016r. z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych 2015

 • pdf Zarządzenie Nr 91_2015 031.pdf - Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.08.2015r. w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.
 • pdf Ogłoszenie ws konsultacji.pdf - Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Zarządzeniem Nr 91/2015 z dnia 06.08.2015r. zarządził konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.
 • pdf Formularz uwag i wniosków.pdf - Formularz uwag i wniosków do projektu „Programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
 • pdf Projekt Programu współpracy na 2016r.pdf - Roczny program współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
 • pdf Uchwała Nr 341_XLVII_10 Rady Miejskiej.pdf - Uchwała Nr 341/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010 r.