Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Rewitalizacja - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2018-2023

  • pdf Uchwała_Nr_348.XLVIII.18_z_30-07-2018r - Uchwała Nr 348/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2018 – 2023.

Prezentacja Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023 wraz z Prognozą dla Programu.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin projektu Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023

  • pdf 20171003 PR Żuromin..pdf - Projekt Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023
  • pdf Ogłoszenie.pdf - OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin projektu Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023

OGŁOSZENIE - Gmina i Miasto Żuromin przystąpiła do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023.

Raport z konsultacji społecznych

I SPOTKANIE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY I MIASTA ŻUROMIN NA LATA 2017-2023

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023

  • pdf Zarządzenie nr 94-17 - Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023
  • msword Ogłoszenie - Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach.
  • msword Ogłoszenie o spotkaniu - Ogłoszenie o spotkaniu w sprawie prowadzonych konsultacji.