Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Informacja dla przedsiębiorców - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

  • pdf Informacja dla przedsiębiorców - Informacja dla przedsiębiorców
  • pdf Uchwała w sprawie górnych stawek opłat - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.