Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia (IBiOŚ) 2015 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

2016-01-29

 • pdf obwieszczenie 28.01.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa trzech obiektów inwentarskich - kurników” na działkach nr 172/1, 172/2 położonych w Poniatowie

2016-01-27

 • pdf obwieszczenie. 27.01.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 187/2 położonej w Będzyminie

2016-01-18

 • pdf obwieszczenie 18.01.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa trzech budynków kurników o obsadzie po 50000 sztuk brojlerów kurzych każdy w systemie chowu ściołowego oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku z obsady 39000 sztuk na obsadę 50000 sztuk brojlerów kurzych w systemie chowu ściołowego ” na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie

2016-01-13

 • pdf obwieszczenie 13.01.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków indyczników o obsadzie 8000 sztuk indyków każdy (łącznie 384 DJP) w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 183/1, 183/2, 184 położonych w Poniatowie

2016-01-13

 • pdf obwieszczenie 13.01.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 155/2 położonej we Wiadrowie

2015-01-08

 • pdf obwieszczenie 08.01.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 499/2 położonej w Olszewie

2016-01-07

 • pdf obwieszczenie 07.01.206r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa czterech budynków inwentarskich – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 1950 sztuk tucznika każdy wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 157 i 537 położonych we Wiadrowie

2016-01-05

 • pdf obwieszczenie 05.01.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa budynku kurnika do chowu kur nieśnych o obsadzie 39900 sztuk w systemie chowu klatkowego” na działce nr 137/1 położonej w Chamsku

2016-01-04

 • pdf obwieszczenie 04.01.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników w systemie chowu klatkowego o obsadzie : dwa budynku po 50000 sztuk kur niosek każdy, jeden budynek 25000 sztuk kur niosek (łącznie 500 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 47 położonej w Brudnicach

2015-12-30

 • pdf obwieszczenie 30.12.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie do 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działce nr 186 położonej w Rozwozinie

2015-12-22

 • pdf obwieszczenie 22.12.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 90000 sztuk każdy wraz z obiektami towarzyszącymi „ na działce nr 196 położonej w Kliczewie Dużym

2015-12-21

 • pdf obwieszczenie 21.12.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego” na działkach nr 141 i 166/1 położonych w Kliczewie Dużym

2015-12-15

 • pdf obwieszczenie 15.12.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy” na działce nr 113 położonej w Starym Nadratowie

2015-12-14

 • pdf obwieszczenie 14.12.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa czterech budynków inwentarskich – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 1950 sztuk tucznika każdy (1092 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 157 i 537 położonych we Wiadrowie

2015-12-11

 • pdf obwieszczenie 11.12.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zespołu obiektów inwentarskich – kurników o obsadzie 12000 sztuk kur niosek reprodukcyjnych każdy (łącznie 384 DJP)” na działce nr 25 położonej w Dąbrowicach

2015-12-11

 • pdf obwieszczenie 11.12.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch odchowalni kur o obsadzie 48000 sztuk każda oraz odchowalni kogutów o obsadzie 7000 sztuk” na działce nr 33 położonej w Dąbrowicach

2015-12-10

 • pdf obwieszczenie 10.12.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku chlewni w systemie chowu rusztowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 130/4 położonej w Będzyminie

2015-12-09

 • pdf obwieszczenie 09.12.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków chlewni o obsadzie 2000 sztuk każdy wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 307, 314, 315 położonych w Młudzynie

2015-12-08

 • pdf obwieszczenie 08.12.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa stawów” na działce nr 249 położonej w Poniatowie

2015-12-07

 • pdf obwieszczenie 07.12.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie do 2000 sztuk (280 DJP) tuczników każdy” na działce nr 359 położonej w Olszewie

2015-11-30

 • pdf obwieszczenie 30.11.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników o obsadzie 9500 sztuk nioski reprodukcyjnej każdy” na działce nr 197/2 położonej w Poniatowie

2015-11-30

 • pdf obwieszczenie 30.11.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi ”

2015-11-23

 • pdf obwieszczenie 23.11.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa trzech obiektów inwentarskich - kurników” na działkach nr 172/1 i 172/2 położonych w Poniatowie

2015-11-20

 • pdf obwieszczenie 20.11.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 499/2 położonej w Olszewie

2015-11-19

 • pdf obwieszczenie 19.11.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa budynku chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika” na działkach nr 455 i 456 położonych w Młudzynie

2015-11-12

 • pdf obwieszczenie 12.11.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa budynku kurnika do chowu kur nieśnych o obsadzie 39900 sztuk w systemie chowu klatkowego” na działce nr 137/1 położonej w Chamsku

2015-11-12

 • pdf obwieszczenie 12.11.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi

2015-11-06

 • pdf obwieszczenie 06.11.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym ” na działkach nr 321/2, 321/3, 321/4 położonych w Kliczewie Dużym.

2015-11-06

 • pdf obwieszczenie 06.11.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN wraz z niezbędną infrastruktura techniczną ” na działkach nr 654 i 2853 położonych w Żurominie

2015-11-03

 • pdf obwieszczenie 03.11.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków kurników z chowu ściołowego indorów rzeźnych na chów ściołowy 86000 sztuk kurcząt brojlerów (344 DJP)” na działce nr 15/5 położonej w Brudnicach.

2015-10-28

 • pdf obwieszczenie 28.10.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków chlewni do chowu rusztowego o obsadzie 1960 sztuk tuczników tj. łącznie 3920 sztuk tuczników (548,8 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 15/4 położonej w Wólce Kliczewskiej

2015-10-27

 • pdf obwieszczenie 27.10.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników w systemie chowu klatkowego o obsadzie: dwa budynki po 50000 sztuk kur niosek każdy , jeden budynek po 25000 sztuk kur niosek (łącznie 500 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 47 położonej w Brudnicach

2015-10-27

 • pdf obwieszczenie 27.10.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków chlewni o obsadzie 2000 sztuk każdy wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działkach nr 307, 314, 315 położonych w Młudzynie

2015-10-26

 • pdf obwieszczenie 26.10.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa pięciu budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 52000 sztuk każdy wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 79/2 położonej w Raczynach

2015-10-23

 • pdf obwieszczenie 23.10.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie do 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działce nr 186 położonej w Rozwozinie

2015-10-22

 • pdf obwieszczenie 22.10.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy” na działce nr 113 położonej w Starym Nadratowie

2015-10-12

 • pdf obwieszczenie 12.10.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa stawów” na działce nr 249 położonej w Poniatowie

2015-10-08

 • pdf obwieszczenie 08.10.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Rozbudowa fermy drobiu o trzy budynki inwentarskie do obsady 24700 sztuk kur tj. 98,8 DJP – całkowita obsada fermy 352,4 DJP , w systemie ściołowym ” na działkach nr 352/3, 352/4, 352/5, 353/3, 353/4, 353/5 położonych w Chamsku

2015-10-08

 • pdf obwieszczenie 08.10.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników o obsadzie 9500 sztuk nioski reprodukcyjnej każdy” na działce nr 197/2 położonej w Poniatowie

2015-10-05

 • pdf obwieszczenie 05.10.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 90000 sztuk każdy (360 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 196 położonej w Kliczewie Dużym

2015-10-02

 • pdf obwieszczenie 02.10.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa budynku chlewni o obsadzie 1000 sztuk tuczników (140 DJP) w systemie rusztowym wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 130/4 położonej w Będzyminie

2015-09-29

 • pdf obwieszczenie 29.09.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu budynków inwentarskich – kurników o obsadzie 12000 sztuk kur niosek reprodukcyjnych każdy (łącznie 384 DJP)” na działce nr 25 położonej w Dąbrowicach

2015-09-29

 • pdf obwieszczenie 29.09.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch odchowalni kur o obsadzie 48000 sztuk każda oraz odchowalni kogutów o obsadzie 7000 sztuk” na działce nr 33 położonej w Dąbrowicach

2015-09-28

 • pdf obwieszczenie 28.09.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 90000 sztuk każdy – łącznie 720 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 141 i 166/1 położonych w Kliczewie Dużym

2015-09-23

 • pdf obwieszczenie 23.09.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 187/2 położonej w Będzyminie

2015-09-21

 • pdf obwieszczenie 21.09.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 499/2 położonej w Olszewie

2015-09-21

 • pdf obwieszczenie 21.09.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk każdy w systemie rusztowym” na działce nr 1042 położonej w Chamsku

2015-09-18

 • pdf obwieszczenie 18.09.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa dróg gminnych Chamsk-Olszewo, Olszewo-Sadowo

2015-09-15

 • pdf obwieszczenie 15.09.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika” na działkach nr 455 i 456 położonych w Młudzynie.

2015-09-14

 • pdf obwieszczenie 14.09.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika w systemie rusztowym ” na działce nr 155/2 położonej we Wiadrowie

2015-09-10

 • pdf obwieszczenie 10.09.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni komorowej o obsadzie do 2000 sztuk tuczników (280 DJP) w systemie rusztowym ” na działce nr 201 położonej w Raczynach

2015-09-07

 • pdf obwieszczenie 07.09.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi

2015-09-03

 • pdf obwieszczenie 03.09.2015.pdf - OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : Przebudowa dróg gminnych Chamsk-Olszewo, Olszewo-Sadowo

2015-09-01

 • pdf obwieszczenie 01.09.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków kurników z chowu ściołowego indorów rzeźnych na chów ściołowy 86000 sztuk kurcząt brojlerów (344 DJP)” na działce nr 15/4 położonej w Brudnicach

2015-08-31

 • pdf obwieszczenie 31.08.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk każdy w systemie rusztowym” na działkach nr 321/2, 321/3, 321/4 położonych w Kliczewie Dużym

2015-08-13

 • pdf obwieszczenie 13.08.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników o obsadzie 9500 sztuk nioski reprodukcyjnej każdy ” na działce nr 197/2 położonej w Poniatowie

2015-08-12

 • pdf obwieszczenie 12.08.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika (140 DJP) w systemie rusztowym wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 130/4 położonej w Będzyminie

2015-08-11

 • pdf obwieszczenie 11.08.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa stawów” na działce nr 249 położonej w Poniatowie

2015-08-10

 • pdf obwieszczenie 10.08.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków chlewni do chowu rusztowego o obsadzie 1960 sztuk tuczników tj. łącznie 3920 sztuk tuczników wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 15/4 położonej w Wólce Kliczewskiej

2015-07-30

 • pdf obwieszczenie 30.07.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego – obory do chowu bydła mlecznego o wielkości 120 DJP ” na działce nr 148 położonej we Wiadrowie.

2015-07-28

 • pdf obwieszczenie 28.07.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa pięciu budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 52000 sztuk każdy – łącznie 1040 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 79/2 położonej w Raczynach.

2015-07-24

 • pdf obwieszczenie 24.07.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 187/2 położonej w Będzyminie

2015-07-23

 • pdf obwieszczenie 23.07.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy” na działce nr 113 położonej w Starym Nadratowie.

2015-07-22

 • pdf obwieszczenie 22.07.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie do 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym ” na działce nr 186 położonej w Rozwozinie.

2015-07-21

 • pdf obwieszczenie 21.07.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk każdy w systemie rusztowym” na działce nr 1042 położonej w Chamsku.

2015-07-13

 • pdf obwieszczenie 13.07.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym ” na działkach nr 321/2, 321/3, 321/4 położonych w Kliczewie Dużym

2015-07-07

 • pdf obwieszczenie 07.07.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika” na działkach nr 455 i 456 położonych w Młudzynie

2015-07-02

 • pdf obwieszczenie 02.07.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa wytwórni asfaltu (otoczarni asfaltu) o wydajności 104 t/h” na działkach nr 50/2 i 51/1 położonych w Brudnicach.

2015-06-29

 • pdf obwieszczenie 29.06.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników w systemie chowu klatkowego o obsadzie : dwa budynku po 50000 sztuk kur niosek każdy, jeden budynek po 25000 sztuk kur niosek (łącznie 500 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 47 położonej w Brudnicach

2015-06-26

 • pdf obwieszczenie 26.06.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni komorowej o obsadzie do 2000 sztuk tuczników (280 DJP) w systemie rusztowym” na działce nr 201 położonej w Raczynach

2015-06-23

 • pdf obwieszczenie 23.06.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa czterech budynków inwentarskich – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 1950 sztuk tucznika każdy (1092 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 157 i 537 położonych we Wiadrowie.

2015-06-19

 • pdf obwieszczenie 19.06.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zespołu obiektów inwentarskich – kurników o obsadzie 12000 sztuk kur niosek reprodukcyjnych każdy (łącznie 384 DJP)” na działce nr 25 położonej w Dąbrowicach

2015-06-19

 • pdf obwieszczenie 19.06.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch odchowalni kur o obsadzie 48000 sztuk każda oraz odchowalni kogutów o obsadzie 7000 sztuk” na działce nr 33 położonej w Dąbrowicach

2015-06-16

 • pdf obwieszczenie 16.06.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego – obory do chowu bydła mlecznego o wielkości 120 DJP” na działce nr 148 położonej we Wiadrowie

2015-06-12

 • pdf obwieszczenie 12.06.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków chlewni do chowu rusztowego o obsadzie 1960 sztuk tuczników tj. łącznie 3920 sztuk tuczników (548,8 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 15/4 położonej w Wólce Kliczewskiej

2015-06-10

 • pdf obwieszczenie 10.06.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa pięciu budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 52000 sztuk każdy (208 DJP) – łącznie 1040 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 79/2 położonej w Raczynach

2015-06-02

 • pdf obwieszczenie 02.06.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i modernizacja budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w cyklu zamkniętym z silosami paszowymi, zbiornikami do gnojowicy i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 136 położonej w Brudnicach

2015-06-01

 • pdf obwieszczenie 01.06.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk każdy w systemie rusztowym” na działce nr 1042 położonej w Chamsku

2015-05-29

 • pdf obwieszczenie 29.05.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników o obsadzie 50000 sztuk brojlera kurzego każdy (łącznie 400 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi oraz zmiana parametrów technicznych budynku kurnika o obsadzie 78000 sztuk brojlerów (312 DJP)” na działce nr 102/1 położonej w Kliczewie Dużym

2015-05-28

 • pdf obwieszczenie 28.05.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana przeznaczenia trzech istniejących budynków inwentarskich przewidzianych do hodowli kur niosek w systemie klatkowym na hodowlę brojlerów kurzych w systemie ściołowym w ilości 20000 sztuk na obiekt oraz budowa nowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli brojlera kurzego w ilości 39000 sztuk (tj. łącznie 396 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działkach nr 229/1, 229/2, 229/3, 229/5, 227/1, 228/1 położonych w Raczynach

2015-05-28

 • pdf obwieszczenie 28.05.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie do 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działce nr 186 położonej w Rozwozinie

2015-05-22

 • pdf informacja.pdf - Informacja dotycząca wydobywania piasku i żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej

2015-05-22

 • pdf obwieszczenie 22.05.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy” na działce nr 113 położonej w Starym Nadratowie

2015-05-21

 • pdf obwieszczenie 21.05.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 2000 sztuk tucznika tj. 280 DJP w systemie rusztowym” na działce nr 50 położonej w Rzężawach

2015-05-08

 • pdf obwieszczenie 08.05.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 2000 sztuk tuczników w systemie rusztowym (łącznie 280 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 857 położonej w Młudzynie

2015-05-07

 • pdf obwieszczenie 07.05.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa wytwórni asfaltu (otoczarni asfaltu) o wydajności 104 t/h” na działkach nr 50/2 i 51/1 położonych w Brudnicach

2015-05-06

 • pdf obwieszczenie 06.05.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników w systemie chowu klatkowego o obsadzie: dwa budynki po 50000 sztuk kur niosek każdy , jeden budynek po 25000 sztuk kur niosek (łącznie 500 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 47 położonej w Brudnicach

2015-04-30

 • pdf obwieszczenie 30.04.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 228 DJP każdy” na działkach nr 186, 187, 188 położonych w Poniatowie

2015-04-27

 • pdf obwieszczenie 27.04.2015r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa czterech budynków inwentarskich – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 1950 sztuk tucznika każdy (1092 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 157 i 537 położonych we Wiadrowie

2015-04-27

 • pdf obwieszczenie 27.04.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego – obory do chowu bydła mlecznego o wielkości 120 DJP” na działce nr 148 położonej we Wiadrowie

2015-04-22

 • pdf obwieszczenie 22.04.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 155 położonej we Wiadrowie

2015-04-22

 • pdf obwieszczenie 22.04.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa i modernizacja budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w cyklu zamkniętymi z silosami paszowymi, zbiornikami do gnojowicy i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 136 położonej w Brudnicach

2015-04-21

 • pdf 21.04.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku kurnika do chowu ściołowego 77000 sztuk kurcząt brojlerów (308 DJP) i budynku chlewni do chowu rusztowego 1800 sztuk tuczników (252 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 1041/2 i 360 położonych w Chamsku

2015-04-20

 • pdf 20.04.2015.pdf - O B W I E S Z C Z E N I E dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej” na działkach nr 228 i ½ położonych w Poniatowie.

2015-04-17

 • pdf obwieszczenie 17.04.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa pięciu budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 52000 sztuk każdy (208 DJP) – łącznie 1040 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 79/2 położonej w Raczynach.

2015-04-15

 • pdf obwieszczenie 15.04.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Zmiana przeznaczenia trzech istniejących budynków inwentarskich przewidzianych do hodowli kur niosek w systemie klatkowym na hodowlę brojlerów kurzych w systemie ściołowym w ilości 20000 sztuk na obiekt oraz budowa nowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli brojlera kurzego w ilości 39000 sztuk (tj. łącznie 396 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 229/1, 229/2, 229/3, 229/5, 227/1, 228/1 położonych w Raczynach

2015-04-14

 • pdf obwieszczenie 14.04.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu drobiu o obsadzie 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działkach nr 1022 i 1023 położonych w miejscowości Poniatowo

2015-04-14

 • pdf informacja 14.04.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy” na działce nr 113 położonej w Starym Nadratowie

2015-04-07

 • pdf informacja 07.04.2015.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie do 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działce nr 186 położonej w Rozwozinie

2015-04-03

 • pdf obwieszczenie 03.04.2015.pdf - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW , rozdzielni prądu, linii napowietrzno-kablowej , drogi dojazdowej i placu manewrowego” na działkach nr 289/1 i 290 położonych w miejscowości Olszewo.

2015-04-01

 • pdf informacja 01.04.2015.pdf - Obwieszczenie dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków chlewni do chowu rusztowego o obsadzie 1960 sztuk tuczników tj. łącznie 3920 sztuk tuczników wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 15/4 położonej w Wólce Kliczewskiej

2015-03-30

 • pdf informacja 30.03.2015.pdf - OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 2000 sztuk tuczników w systemie rusztowym (łącznie 280 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 857 położonej w Młudzynie.

2015-03-26

 • pdf obwieszczenie.26.03.2015.pdf - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie łącznej 144000 sztuk tj. 576 DJP” na działkach nr 188 i 189 położonych w Poniatowie.