Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Budżet na 2023 rok - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 roku

  • pdf Rb-27S - sprawozdanie RB 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2023
  • pdf Rb-28S - sprawozdanie RB 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2023
  • pdf Rb-N - sprawozdanie RB-N o stanie należności wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2023
  • pdf Rb-NDS - sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce_deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2023
  • pdf Rb-Z - sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2023