Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Dla mieszkańców - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Aktualności

Pomoc materialna 2017r.

  • msword załącznik do Zarządzenia Nr 115_2017 wniosek.doc - Osoby zainteresowane pomocą stypendialną mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Oświaty ,Kultury, Promocji, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w terminie ustawowym do dnia 15 września br. Słuchacze kolegiów składają wnioski do 15 października 2017r.

INFORMACJA: "w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się"

 

INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie Pl. Józefa Piłsudskiego 3, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail: ugimz@zuromin.info
  • faxem na nr 23 6572540
  • telefonicznie na nr 23 6572558
  • drogą pocztową.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

informuje, że w 2015 roku uruchamiane komunikaty sygnalizacyjne są zamieszczane na stronie internetowej www.piorin.gov.pl w zakładce sygnalizacja.

 

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów