Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Uchwała obowiązująca od dnia 25 lipca 2019 r.

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 r.

 • pdf Uchwała_Nr_6.II.18_z_30-11-2018r...pdf - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała_Nr_7.II.18_z_30-11-2018r...pdf - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Uchwała Nr 267.XXXVIII.17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r..pdf - zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Uchwała Nr 266.XXXVIII17 z dnia 28 września 2017r..pdf - zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.

 • pdf Nr 70.XII.15.pdf - UCHWAŁA NR 70/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Nr 71.XII.15.pdf - UCHWAŁA NR 71/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
 • pdf Nr 72.XII.15.pdf - UCHWAŁA NR 72/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr 73.XII.15.pdf - UCHWAŁA NR 73/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr 74.XII.15.pdf - UCHWAŁA NR 74/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • pdf Deklaracja_do_pobrania.pdf - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Żuromin

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

 • pdf UCHWAŁA NR 197-XXVI-12.pdf - UCHWAŁA NR 197/XXVI/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf UCHWAŁA NR 231-XXX-13.pdf - UCHWAŁA NR 231/XXX/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Zalacznik do UCHWAŁY NR 231-XXX-13.pdf
 • pdf UCHWAŁA NR 234-XXX-13.pdf - UCHWAŁA NR 234/XXX/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Uchwała.30.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 30/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • pdf Deklaracja do pobrania.pdf