Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Żuromin - Strona Internetowa Urzędu - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 01.01.2021r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 01.08.2020r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 01.07.2020r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 06.05.2020r.

  • pdf Regulamin - Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

Obowiązujący Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

(PSZOK)