Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia Planowanie Przestrzenne od 2022-5 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

2023-11-28

  • pdf 6722.3.2023 OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego drogi wojewódzkie nr 541 i 563 wraz z terenami przyległymi na obszarze wiejskim Gminy Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2023-11-28

  • pdf 6722.2.2023 OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych na obszarze wiejskim Gminy Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2023-11-07

  • pdf 6722.1.2023 OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych na terenie Miasta Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2023-11-07

  • pdf 6722.4.2023 OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Rozwozin, Będzymin, Rzężawy, Kruszewo, Poniatowo, Franciszkowo, Chamsk, Olszewo, Dębsk, Wólka Kliczewska, Kliczewo Małe, Sadowo, Cierpigórz, Brudnice – obszar wiejski w Gminie Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2023-04-24 OBWIESZCZENIE wszczecie postępowania

  • pdf OBWIESZCZENIE wszczęcie postepowaia - w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa sieci oświetleniowej nn-0,4kV na działkach nr 171/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1 obręb Poniatowo.
  • pdf Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa sieci oświetleniowej nn-0,4kV na działkach nr 171/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1 obręb Poniatowo.
  • pdf obwieszczenie wydanie decyzji zmieniającej - w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa sieci oświetleniowej nn-0,4kV na działkach nr 171/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1 obręb Poniatowo.

2022-12-02 OGŁOSZENIE o wyłożeniu SUiKZP

08-06-2022 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Żurominie przy ul. Zamojskiego - Inwestor Przedsiebiorstwo Budowlane "DOMEX" sp. z o.o. Deweloper Spółka komandytowa