Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Komisja Budżetu, Finasnów oraz Planowania - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

 • pdf PROTOKÓŁ NR 1.14 - PROTOKÓŁ Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 grudnia 2014r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 2.14 - PROTOKÓŁ Nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2014r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 3.15 - PROTOKÓŁ Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 stycznia 2015r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 4.15 - PROTOKÓŁ Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 marca 2015r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 5.15 - PROTOKÓŁ Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 marca 2015r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 6.15 - PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 czerwca 2015r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 7.15 - PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 sierpnia 2015r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 8.15 - PROTOKÓŁ Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 6 października 2015r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 9.15 - PROTOKÓŁ Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 listopada 2015r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 10.15 - PROTOKÓŁ Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 listopada 2015r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 11.16 - PROTOKÓŁ Nr 11/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 stycznia 2016r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 12.16 - PROTOKÓŁ Nr 12/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lutego 2016r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 13.16 - PROTOKÓŁ Nr 13/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 14 marca 2016r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 14.16 - PROTOKÓŁ Nr 14/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 kwietnia 2016r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 15.16 - PROTOKÓŁ Nr 15/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 czerwca 2016r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 16.16 - PROTOKÓŁ Nr 16/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 lipca 2016r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 17.16 - PROTOKÓŁ Nr 17/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 września 2016r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 18.16 - PROTOKÓŁ Nr 18/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 października 2016r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 19.16 - PROTOKÓŁ Nr 19/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 listopada 2016r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 20.16 - PROTOKÓŁ Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 i 29 listopada 2016r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 21.17 - PROTOKÓŁ Nr 21/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 stycznia 2017r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 22.17 - PROTOKÓŁ Nr 22/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2017r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 23.17 - PROTOKÓŁ Nr 23/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 kwietnia 2017r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 24.17 - PROTOKÓŁ Nr 24/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 czerwca 2017r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 25.17 - PROTOKÓŁ Nr 25/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 sierpnia 2017r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 26.17 - PROTOKÓŁ Nr 26/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 września 2017r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 27.17 - PROTOKÓŁ Nr 27/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 października 2017r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 28.17 - PROTOKÓŁ Nr 28/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 listopada 2017r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 29.17 - PROTOKÓŁ Nr 29/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2017r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 30.17 - PROTOKÓŁ Nr 30/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2017r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 31.18 - PROTOKÓŁ Nr 31/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 stycznia 2018r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 32.18 - PROTOKÓŁ Nr 32/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 lutego 2018r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 33.18 - PROTOKÓŁ Nr 33/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 marca 2018r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 34.18 - PROTOKÓŁ Nr 34/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 kwietnia 2018r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 35.18 - PROTOKÓŁ Nr 35/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2018r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 36.18 - PROTOKÓŁ Nr 36/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2018r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 37.18 - PROTOKÓŁ Nr 37/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 sierpnia 2018r.
 • pdf PROTOKÓŁ NR 38.18 - PROTOKÓŁ Nr 38/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Planowania Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 października 2018r.