Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

INFORMACJA DOTYCZACĄ - ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

INFORMACJA DOTYCZACĄ

ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie informuje, że Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Świadczenie po raz pierwszy będzie wypłacane w tym roku. 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, a także na dzieci uczęszczające do szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

 

Informujemy, że elektroniczna korespondencja do klientów dotycząca programu "Dobry Start" będzie wysyłana przez Urząd Gminy i Miasta w Żurominie z adresu ds.zuromin@interia.pl

Więcej informacji oraz wzór wniosku o świadczenie do pobrania na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/