Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia (IBiOŚ) 2016 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

2016-09-12

 • pdf obwieszczenie 12.09.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków chlewni o obsadzie 2000 sztuk tucznika każdy wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 307, 314, 315 położonych w Młudzynie

2016-09-09

2016-09-08

 • pdf obwieszczenie 08.09.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące uchylenia decyzji IBiOŚ.6220.19.2014 z dnia 21.05.2015r i określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn: Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 2000 sztuk tuczników w systemie rusztowym (łącznie 280 DJP) na działce nr 50 położonej w Rzężawach

2016-09-08

 • pdf obwieszczenie 08.09.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników każdy (280 DJP) ” na działce nr 359 położonej w Olszewie

2016-09-07

 • pdf obwieszczenie 07.09.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Żuromin

2016-09-01

 • pdf obwieszczenie 01.09.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektów inwentarskich do chowu brojlera indyczego w ilości do 40000 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 985/1 położonej w Poniatowie

2016-08-10

 • pdf obwieszczenie 10.08.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostów w km 0+430 oraz w km 0+465 wraz z drogą dojazdową nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice-Sinogóra-Kipichy

2016-08-08

 • pdf obwieszczenie 08.08.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1950 sztuk tuczników (273 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 268 położonej w Rzężawach

2016-08-05

 • pdf obwieszczenie 05.08.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła do produkcji betonu towarowego o wydajności 75 m3/h mieszanki betonowej” na działkach nr 55/47 i 55/48 położonych w Żurominie

2016-08-03

 • pdf obwieszczenie 03.08.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 2000 sztuk tuczników (280 DJP) w systemie chowu rusztowego” na działce nr 129 położonej w Będzyminie

2016-08-02

 • pdf obwieszczenie 02.08.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przystosowanie trzech projektowanych obiektów inwentarskich przewidzianych pierwotnie do hodowli brojlera kurzego o obsadzie łącznej 144000 sztuk do wariantowego zasiedlenia obsadą brojlerów kurzych w ilości łącznej 144000 sztuk lub alternatywnie obsadą brojlerów indyczych w ilości łącznej 21500 sztuk” na działkach nr 188, 189 położonych w Poniatowie

2016-08-01

 • pdf obwieszczenie 01.08.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech obiektów inwentarskich - kurników” na działkach nr 172/1, 172/2 położonych w Poniatowie

2016-07-29

 • pdf obwieszczenie 29.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 2000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 54/1 położonej w Kliczewie Dużym

2016-07-28

 • pdf obwieszczenie 28.07.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów inwentarskich” na działce nr 333 położonej w Młudzynie

2016-07-28

 • pdf obwieszczenie 28.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące zakończenia postepowania dowodowego „Przebudowa mostów w km 0+430 oraz w km 0+465 wraz z droga dojazdową nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice-Sinogóra-Kipichy ”

2016-07-27

 • pdf obwieszczenie 27.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 187/2 położonej w Będzyminie

2016-07-25

 • pdf obwieszczenie 25.07.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa”

2016-07-25

 • pdf obwieszczenie 25.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa czterech budynków kurników o obsadzie łącznej 201800 sztuk niosek (807,2 DJP) w systemie klatkowym wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działkach nr 157 i 158 położonych we Franciszkowie

2016-07-22

 • pdf obwieszczenie 22.07.2016 betoniarnia.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji do produkcji betonu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (betoniarnia)” na działce nr 55/42 położonej w Żurominie

2016-07-22

 • pdf obwieszczenie 22.07.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa trzech budynków kurników o obsadzie po 50000 sztuk brojlerów kurzych każdy w systemie chowu ściołowego oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z obsady 39000 sztuk na obsadę 50000 sztuk brojlerów kurzych w systemie chowu ściołowego ” na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie

2016-07-22

 • pdf obwieszczenie 22.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Przebudowa mostów w km 0+430 oraz w km 0+465 wraz z droga dojazdową nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice-Sinogóra-Kipichy ”

2016-07-21

 • pdf obwieszczenie 21.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk każdy w systemie rusztowym” na działce nr 388 położonej w Dębsku

2016-07-20

 • pdf obwieszczenie 20.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 155/2 położonej we Wiadrowie

2016-07-19

 • pdf obwieszczenie 19.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa 6 obiektów inwentarskich do wariantowego zasiedlania obsadą brojlerów kurzych w ilości łącznej 277000 lub alternatywnie obsadą brojlerów indyczych w ilości 56000 sztuk” na działkach nr 123, 124 położonych w Kliczewie Dużym

2016-07-14

 • pdf obwieszczenie 14.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa budynku chlewni w systemie chowu rusztowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 130/4 położonej w Będzyminie

2016-07-11

 • pdf ScanImage104.pdf - dotyczy prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działki nr 430 położonej w Osówce gmina Lubowidz

2016-07-11

 • pdf ScanImage103.pdf - dotyczy prowadzonego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działki nr 430 położonej w Osówce gmina Lubowidz

2016-07-11

 • pdf obwieszczenie 11.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa fermy drobiu o trzy budynki inwentarskie do obsady 24700 sztuk kur tj. 98,8 DJP – całkowita obsada fermy 352,4 DJP , w systemie ściołowym na działkach nr 352/3, 352/4, 352/5, 353/3, 353/4, 353/5 położonych w Chamsku

2016-07-05

 • pdf obwieszczenie 05.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie do 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym na działkach nr 1026/5 i 1027 położonych w Chamsku

2016-07-04

 • pdf obwieszczenie 04.07.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech obiektów inwentarskich do chowu brojlera indyczego w ilości do 40000 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 985/1 położonej w Poniatowie

2016-06-28

 • pdf obwieszczenie 28.06.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku kurnika do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk w systemie chowu ściołowego” na działce nr 190 położonej w Brudnicach

2016-06-28

 • pdf obwieszczenie 28.06.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działkach nr 552/1, 552/2, 552/3, 552/4, 552/5 położonych w Poniatowie

2016-06-23

 • pdf obwieszczenie 23.06.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 6 MW – składającej się z trzech turbin wiatrowych każda o mocy 2 MW” na działkach nr 7, 17/2, 18 i 19 położonych w Brudnicach

2016-06-23

 • pdf wszczęcie 2.pdf - obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działce nr 430 położonej w Osówce, gmina Lubowidz

2016-06-23

 • pdf wszczęcie 1.pdf - obwieszczenie dotyczace wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działce nr 430 położonej w Osówce, gmina Lubowidz

2016-06-22

 • pdf obwieszczenie 22.06.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji zmieniającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi

2016-06-21

 • pdf obwieszczenie 21.06.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Przebudowa mostów w km 0+430 oraz w km 0+465 wraz z droga dojazdową nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice-Sinogóra-Kipichy” na działkach nr 131/1, 131/2, 131/3, 249, 112, 273, 160, 166, 195, 250, 114, 269 położonych w miejscowości Brudnice

2016-06-10

 • pdf obwieszczenie 10.06.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa czterech budynków inwentarskich – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 1950 sztuk tucznika każda (1092 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr 157 i 537 położonych we Wiadrowie

2016-06-09

 • pdf obwieszczenie 09.06.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 2000 sztuk tuczników w systemie chowu rusztowego” na działce nr 129 położonej w Będzyminie

2016-06-07

 • pdf obwieszczenie 07.06.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków inwentarskich” na działce nr 333 położonej w Młudzynie

2016-06-06

 • pdf obwieszczenie 06.06.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 54/1 położonej w Kliczewie Dużym

2016-06-03

 • pdf obwieszczenie 03.06.2016 Poniatowo.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników każdy (280 DJP)” na działce nr 51 położonej w Poniatowie

2016-06-03

 • pdf obwieszczenie 03.06.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przystosowanie trzech projektowanych obiektów inwentarskich przewidzianych pierwotnie do hodowli brojlera kurzego o obsadzie łącznej 144000 sztuk do wariantowego zasiedlenia obsadą brojlerów kurzych w ilości łącznej 144000 sztuk lub alternatywnie obsadą brojlerów indyczych w ilości łącznej 21500 sztuk” na działkach nr 188, 189 położonych w Poniatowie

2016-06-03

 • pdf obwieszczenie 03.06.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 6 obiektów inwentarskich do wariantowego zasiedlania obsadą brojlerów kurzych w ilości łącznej 277000 lub alternatywnie obsadą brojlerów indyczych w ilości 56000 sztuk” na działkach nr 123 i 124 położonych w Kliczewie Dużym

2016-06-02

 • pdf obwieszczenie 02.06.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1500 sztuk tucznika każdy na działce nr 1032 położonej w Chamsku

2016-06-02

 • pdf obwieszczenie 02.06.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa dwóch budynków indyczników o obsadzie 8000 sztuk każdy w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr 183/1, 183/2, 184 położonych w Poniatowie

2016-05-31

 • pdf obwieszczenie 31.05.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 1500 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym na działkach nr 4/1, 4/2, 4/3 położonych w Dębsku

2016-05-24

 • pdf obwieszczenie 24.05.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącej mieszalni pasz” na działkach nr 127, 128, 129/1, 129/2 położonych w Rzężawach

2016-05-18

 • pdf obwieszczenie 18.05.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sześciu budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każda” na działce nr 44/2 położonej w Brudnicach

2016-05-18

 • pdf obwieszczenie 18.05.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków kurników o obsadzie łącznej 201800 sztuk niosek (807,2 DJP) w systemie klatkowym wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 157 i 158 położonych we Franciszkowie

2016-05-16

 • pdf obwieszczenie 16.05.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 460610W Będzymin-Siemcichy, na działkach nr 124/1, 190/1, 190/2, 237, 184, 250, 318, 327 położonych w Będzyminie.

2016-05-12

 • pdf obwieszczenie 12.05.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1950 sztuk tuczników (273 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 268 położonej w Rzężawach

2016-05-11

 • pdf obwieszczenie 11.05.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku kurnika do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk w systemie chowu ściołowego” na działce nr 190 położonej w Brudnicach

2016-05-10

 • pdf obwieszczenie 10.05.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa trzech obiektów inwentarskich - kurników” na działkach nr 172/1 i 172/2 położonych w Poniatowie

2016-05-09

 • pdf obwieszczenie 09.05.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków chlewni o obsadzie 2000 sztuk tucznika każda wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 307, 314, 315 położonych w Młudzynie

2016-05-04

 • pdf obwieszczenie 04.05.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 552/1, 552/2, 552/3, 552/4, 552/5 położonych w Poniatowie

2016-04-22

 • pdf obwieszczenie 22.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 460610W Będzymin-Siemcichy ” na działkach nr 124/1, 190/1, 190/2, 237, 184, 250, 318, 327 położonych w Będzyminie

2016-04-21

 • pdf obwieszczenie 21.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1950 sztuk tucznika (273 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 111 położonej we Wiadrowie

2016-04-19

 • pdf obwieszczenie 19.04.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego (obory) w systemie ściołowym o obsadzie 60 sztuk krów” na działce nr 205 położonej w Kosewie

2016-04-19

 • pdf obwieszczenie 19.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : Przebudowa drogi gminnej nr 460610W Będzymin-Siemcichy na działkach nr 124/1, 190/1, 190/2, 237, 184, 250, 318, 327 położonych w Będzyminie

2016-04-18

 • pdf obwieszczenie 18.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy” na działce nr 113 położonej w Starym Nadratowie

2016-04-15

 • pdf obwieszczenie 15.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej mieszalni pasz” na działkach nr 127, 128, 129/1, 129/2 położonych w Rzężawach

2016-04-14

 • pdf obwieszczenie 14.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa fermy drobiu o trzy budynki inwentarskie do obsady 24700 sztuk kur tj. 98,8 DJP – całkowita obsada fermy 352,4 DJP , w systemie ściołowym ” na działkach nr 352/3, 352/4, 352/5, 353/3, 353/4, 353/5 położonych w Chamsku

2016-04-11

 • pdf obwieszczenie 11.04.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 1500 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym” na działkach nr 4/1, 4/2, 4/3 położonych w Dębsku

2016-04-11

 • pdf obwieszczenie 11.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie do 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działkach nr 1026/5 i 1027 położonych w Chamsku

2016-04-07

 • pdf obwieszczenie 07.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1500 sztuk tucznika każdy” na działce nr 1032 położonej w Chamsku

2016-04-07

 • pdf obwieszczenie 07.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników każdy ” na działce nr 359 położonej w Olszewie

2016-04-05

 • pdf obwieszczenie 05.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 6 obiektów inwentarskich do wariantowego zasiedlania obsadą brojlerów kurzych w ilości łącznej 277000 sztuk lub alternatywnie obsadą brojlerów indyczych w ilości 56000 sztuk ” na działkach nr 123 i 124 położonych w Kliczewie Dużym

2016-04-04

 • pdf obwieszczenie 04.04.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sześciu budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie 2000 sztuk tuczników każda ” na działce nr 44/2 położonej w Brudnicach

2016-04-04

 • pdf obwieszczenie 04.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków kurników o obsadzie po 50000 sztuk brojlerów kurzych każdy w systemie chowu ściołowego oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z obsady 39000 sztuk na obsadę 50000 sztuk brojlerów kurzych w systemie chowu ściołowego ” na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie

2016-04-01

 • pdf obwieszczenie 01.04.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 2000 sztuk tuczników w systemie chowu rusztowego” na działce nr 129 położonej w Będzyminie

2015-04-01

 • pdf obwieszczenie 01.04.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przystosowanie trzech projektowanych obiektów inwentarskich przewidzianych pierwotnie do hodowli brojlera kurzego o obsadzie łącznej 144000 sztuk do wariantowego zasiedlenia obsadą brojlerów kurzych w ilości łącznej 144000 sztuk lub alternatywnie obsadą brojlerów indyczych w ilości łącznej 21500 sztuk” na działkach nr 188, 189 położonych w Poniatowie

2015-03-31

 • pdf obwieszczenie 31.03.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków inwentarskich” na działce nr 333 położonej w Młudzynie

2016-03-23

 • pdf obwieszczenie 23.03.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 460610W Będzymin-Siemcichy”

2016-03-18

 • pdf obwieszczenie 18.03.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wszczęcia postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 460610W Będzymin-Siemcichy ”

2016-03-10

 • pdf obwieszczenie 10.03.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków indyczników o obsadzie 8000 sztuk indyków każdy (łącznie 384 DJP) w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 183/1, 183/2, 184 położonych w Poniatowie

2016-03-08

 • pdf obwieszczenie 08.03.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa pięciu budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 52000 sztuk każdy wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 79/2 położonej w Raczynach

2016-03-03

 • pdf obwieszczenie 03.03.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków chlewni o obsadzie 2000 sztuk tucznika każdy wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 307, 314, 315 położonych w Młudzynie

2016-03-03

 • pdf Obwieszczenie.pdf - obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

2016-03-02

 • pdf obwieszczenie 02.03.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku kurnika do chowu kur nieśnych o obsadzie 39900 sztuk w systemie chowu klatkowego” na działce nr 137/1 położonej w Chamsku

2016-03-01

 • pdf obwieszczenie 01.03.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej mieszalni pasz” na działkach nr 127, 128, 129/1, 129/2 położonych w Rzężawach

2016-02-29

 • pdf obwieszczenie 29.02.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obory uwięziowej na rusztach dla krów mlecznych na 60 sztuk” na działce nr 205 położonej w Kosewie

2016-02-26

 • pdf obwieszczenie 26.02.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stawów” na działce nr 249 położonej w Poniatowie

2016-02-23

 • pdf obwieszczenie. 23.02.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika” na działkach nr 455 i 456 położonych w Młudzynie

2016-02-18

 • pdf obwieszczenie 18.02.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie do 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działkach nr 1026/5 i 1027 położonych w Chamsku

2016-02-18

 • pdf obwieszczenie 18.02.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku chlewni w systemie chowu rusztowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 130/4 położonej w Będzyminie

2016-02-16

 • pdf obwieszczenie 16.02.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sześciu budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników każda” na działce nr 44/2 położonej w Brudnicach

2016-02-16

 • pdf obwieszczenie 16.02.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 90000 sztuk każdy (łącznie 720 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 141 i 166/1 położonych w Kliczewie Dużym

2016-02-12

 • pdf obwieszczenie 12.02.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 228 DJP każdy” na działkach nr 186, 187, 188 położonych w Poniatowie

2016-02-11

 • pdf obwieszczenie 11.02.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa fermy drobiu o trzy budynki inwentarskie do obsady 24700 sztuk kur tj. 98,8 DJP – całkowita obsada fermy 352,4 DJP w systemie ściołowym ” na działkach nr 352/3, 352/4, 352/5, 353/3, 353/4, 353/5 położonych w Chamsku

2016-02-10

 • pdf obwieszczenie 10.02.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 1500 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym” na działkach nr 4/1, 4/2, 4/3 położonych w Dębsku.

2016-02-10

 • pdf obwieszczenie 10.02.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1500 sztuk tucznika każdy na działce nr 1032 położonej w Chamsku

2016-02-08

 • pdf obwieszczenie 08.02.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników każdy (280 DJP) na działce nr 359 położonej w Olszewie

2016-02-08

 • pdf obwieszczenie 08.02.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy ” na działce nr 113 położonej w Starym Nadratowie

2016-01-28

 • pdf obwieszczenie_28.01.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa trzech obiektów inwentarskich - kurników” na działkach nr 172/1, 172/2 położonych w Poniatowie

2016-01-27

 • pdf obwieszczenie 27.01.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 187/2 położonej w Będzyminie

2016-01-18

 • pdf obwieszczenie_18.01.2016.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa trzech budynków kurników o obsadzie po 50000 sztuk brojlerów kurzych każdy w systemie chowu ściołowego oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku z obsady 39000 sztuk na obsadę 50000 sztuk brojlerów kurzych w systemie chowu ściołowego ” na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie

2016-01-13

 • pdf obwieszczenie_13.01.2016r.pdf - OBWIESZCZENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków indyczników o obsadzie 8000 sztuk indyków każdy (łącznie 384 DJP) w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 183/1, 183/2, 184 położonych w Poniatowie