Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

INFORMACJA

W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina i Miasto Żuromin ma zawarte  umowy:

  1. Na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy i Miasta Żuromin i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie z:

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Gostkowska 83
06-400 Ciechanów

  1. Na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Żuromin z :

Centrum Zdrowia i Rozrodu Zwierząt
Marcin Gocek
ul. Wyzwolenia 59
09-300 Żuromin

Numery alarmowe pod którymi należy zgłaszać wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt:
Straż Miejska w Żurominie
Plac Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin

Tel. 23 657 25 58 wew. 28 lub 600 936 797