Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Małe granty - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaności pożytku publicznego i o wolontariaciee

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 54\2019 Burmistrza Gminy i Miasta żuromin z dnia 25 marca 2019r. zmieniajace Zarządzenie w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

 • pdf Oferta UTW.pdf - Impreza Edukacyjno - kulturalna dla osób w starszym wieku. Miasto Wielu kultur Białystok i Podlasie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

 • pdf Oferta.pdf - Aktywni w każdym wieku dzięki Ludus Team

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

 • pdf Oferta WZU.pdf - "Integracyjne Mikołajki - Tradycja i współczesność w oczach dziecka"

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • pdf Oferta ZHP.pdf - Harcerska Akcja letnia 2018 Wypoczynek - obozy harcerskie organizowane przez Chorągiew Mazowiecką ZHP i jej podległe jednostki - komendy hufców

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • pdf Oferta UTW.pdf - Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • pdf Oferta realizacji zadania.pdf - Obóz kondycyjno - szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - Pod Hasłem "Czym skorupka za młodu później będzie strażakiem

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7 lutego 2018

 • pdf Zarządzenie Nr 16_2018 Burmistrza Gminy i MIasta Żuromin.pdf - Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu GiM Żurominu

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dn 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzory ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań dla NGO na realizację zadań publicznych

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tryb przyznawania dotacji na podstawie art.19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • pdf Zarządzenie Nr 62_2016 Burmistrza GiM Żuromin z 19_05_2016r.pdf - Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie ws uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacieo

Rok 2016. Dotacje na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin

Oferta PZERiI 15.04.2015r

Oferta UTW 09.04.2015r

Małe granty

 • pdf Zarzadzenie_16-2015.pdf - ZARZĄDZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Oferta_03.03.2015.pdf - Oferta Realizacji Zadania Publicznego 03.03.2015
 • pdf Oferta ZHP 26.03.2015 rok.pdf - Oferta Realizacji Zadania Publicznego ZHP 26.03.2015 rok