Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Żuromin - Strona Internetowa Urzędu - Praca w Jednostkach Organizacyjnych i Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

 • pdf Informacja 31.05.2019.pdf - Informacja o zamiarze przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
 • pdf Zarządzenie 117/19 - Zarządzenie 117/19 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • pdf Zarządzenie 159/19 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowo_Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzyminie

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniatowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie

 • pdf Ogłoszenie - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • msword Kwestionariusz osobowy - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Informacja administratora - Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Oświadczenie odnośnie danych osobowych.pdf - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf Zarządzenie nr 105 z 03.06.2019 - Zarządzenie nr 105 z dnia 03.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze- podinspektora ds. księgowości w Wydziale Finansowym, w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Lista kandydatów.pdf - Lista kandydatów spełniających określone kryteria
 • pdf Protokół.pdf - Protokół z weryfikacji dokumentów
 • pdf Informacja o wyniku naboru.pdf - Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Kwestionariusz osobowy.pdf - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Informacja administratora.pdf - Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf Lista kandydatów 26.02.2019.pdf
 • pdf Protoków z weryfikacji dokumentów 26.02.2019.pdf
 • pdf Informacja o wyniku naboru na stanowisko.pdf - Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Organizacyjnego

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie

Konkurs na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Żurominie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie

 • pdf Zarządzenie Nr 101_2017.pdf - Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie
 • pdf Informacja.pdf - Informacja z postępowania konkursowego

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku

 • pdf Zarządzenie o konkursie SSP Chamsk.pdf - Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza GiM Żuromin z dn. 18 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku
 • pdf INFORMACJA.pdf - Informacja z przeprowadzonej procedury konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku.
 • pdf Zarządzenie Nr 100_2017.pdf - Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku

Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie

BURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: referent ds. świadczeń wychowawczych (500+) w Wydziale Organizacyjnym

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Skarbnik Gminy i Miasta Żuromin

 • pdf Ogłoszenie 2015-05-11.pdf - Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 maja 2015 roku
 • pdf Lista 2015-05-27.pdf - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Skarbnika Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Skarbnika Gminy i Miasta Żuromin

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.