Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Praca w Jednostkach Organizacyjnych i Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenie Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym

Ogłoszenie Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku

Ogłoszenie konkursu w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Żurominie

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzyminie

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniatowie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie

  • pdf Zarządzenie Nr 101_2017.pdf - Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie
  • pdf Informacja.pdf - Informacja z postępowania konkursowego

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku

  • pdf Zarządzenie o konkursie SSP Chamsk.pdf - Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza GiM Żuromin z dn. 18 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku
  • pdf INFORMACJA.pdf - Informacja z przeprowadzonej procedury konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku.
  • pdf Zarządzenie Nr 100_2017.pdf - Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie