Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Informacje - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

Ogłoszenie w Biuletynie informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

Ustalenie wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Ustalenie wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Określenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej

Ogłoszenie w Biuletynie informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej.

ustalenie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, odddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr 158/2021 Burmistrza GiM Żuromin z dnia 18 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia w BIP aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza GiM Żuromin z dnia 22 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia w BIP aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza GiM Żuromin z dnia 7 stycznia 2021r w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 196/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

Zarządzenie Nr 176/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 października 2020r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych

Zawieszenie funkcjonowania żłobków klubów dziecięcych dziennych opiekunów do 26 kwietnia

 • pdf Informacja - dot. funkcjonowania żłobków klubów dziecięcych dziennych opiekunów do 26 kwietnia

Ogłoszenie z dnia 03.01.2020 roku dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin w 2020 roku

 • pdf OGŁOSZENIE.pdf - Ogłoszenie z dnia 03.01.2020 roku dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin w 2020 roku

Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 października 2019r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2019 r.

Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Zuromin z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2019 r.

Konkurs na "Najładniejszy przydomowy ogródek w Gminie i Mieście Żuromin 2019

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin

Ogłoszenie o udzieleniu pomocy publicznej z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 2018 rok

OGŁOSZENIE

 • pdf OGŁOSZENIE.pdf - na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz 2203) oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku

Zarządzenie 1/2019

 • pdf Zarządzenie Nr 1_2019.pdf - Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Protokół z wyboru partnera

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 października 2018 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Konkurs na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin 2018

akutalizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy i MIasta Żuromin na 2018 rok

 • pdf Zarządzenie Nr 45_2018.pdf - Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.04.2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin na 2018 rok

ustalenie wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

 • pdf Zarządzenie nr 42_2018.pdf - Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.04.2018r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert

 • pdf Zarządzenie ws powołonia.pdf - Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie GiM Żuromin

Pomoc publiczna w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku

 • pdf OGŁOSZENIE.pdf - Pomoc publiczna w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku

Otwarty nabór na partnera do Projektu RPO WM 10.1.1 - 23.11.2017

 • pdf Uchwała Nr 174.XXVI.16.pdf - Uchwała Nr 174/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • msword Załącznik 1 -2016.doc - Wniosek o przyznanie dotacji
 • pdf Uchwała.102.XVI.15.2015-12-28.pdf - Uchwała Nr 102/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • msword Załącznik 3 - 2015.doc - Rozliczenie miesięczne opisowo - finansowe z otrzymanej dotacji na prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego
 • msword Załącznik 4 -2015.doc - Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych otrzymanych w roku
 • msword Załącznik 5 -2015.doc - Protokół z przeprowadzonej kontroli
 • msword Załącznik_2_-_2015.doc - Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca

Konkurs na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin 2017"

 • pdf Zarządzenie Nr 37_2017.pdf - Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin 2017"

Ogłoszenie o udzieleniu pomocy publicznej z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 2016 rok

Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13 grudnia 2016r.

 • pdf Zarządzenie Nr 157_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok

Otwarty nabór na partnera do Projektu RPO WM 10.1.1

Lista dzieci przyjętych do Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie na rok 2016/2017

Ogłoszenie o zasadach rekrutacji dzieci do Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie w 2016 roku

Ogłoszenie o udzielonej pomocy publicznej w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych w 2015 roku

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 • pdf ogloszenie.pdf - Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016 - 2020

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin

Rządowy program wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły "Książki naszych marzeń".

 • pdf Informacja.pdf - Informacja o pozyskaniu środków w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń
 • pdf wykaz szkół.pdf - Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"