Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Konsultacje Społeczne - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Konsultacje społeczne zgodne z Zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany statutów sołectw

 • pdf Zarządzenie - Nr 12/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Będzymin, Brudnice, Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa, Dąbrowice, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nadratowo, Olszewo, Poniatowo, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Tadajówka, Wiadrowo, Wólka Kliczewska w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Żuromin – sołectw.
 • pdf ogłoszenie konsultacje
 • pdf Formularz konsultacji
 • pdf Zarządzenie - Nr 29/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.01.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Będzymin, Brudnice, Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa, Dąbrowice, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nadratowo, Olszewo, Poniatowo, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Tadajówka, Wiadrowo, Wólka Kliczewska w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Żuromin - sołectw
 • pdf Protokół.pdf

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Chamsk w celu zebrania opinii dotyczących wyboru inwestycji realizowanej w miejscowości Chamsk, finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie gmin popegeerowskich

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Chamsk w celu zebrania opinii dotyczących możliwości lokalizacji biogazowi rolniczej do 0,5 MW

 • pdf Zarządzenie nr 73.2020 z dnia 5.05.2020r - Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.05.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Chamsk w celu zebrania opinii dotyczącej możliwości lokalizacji biogazowni rolniczej o mocy do 0,5 MW na działkach ewidencyjnych nr 1026/5 i 1027 w miejscowości Chamsk
 • pdf Zarządzenie nr 87.2020 z dnia 22.05.2020r - Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2020 r. w sprawie powołania zespoły ds. ustalenia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Chamsk w celu zebrania opinii dotyczących możliwości lokalizacji biogazowni rolniczej o mocy do 0,5 MW na działkach ewidencyjnych nr 1026/5 i 1027 w miejscowości Chamsk
 • pdf Protokół - konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Chamsk w celu zebrania opinii dotyczących możliwości lokalizacji biogazowi rolniczej do o,5 MW

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców

 • pdf Zarządzenie Nr 133/18 - w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczących projektu Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców
 • pdf Ankieta - dotycząca projektu Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców
 • pdf Raport - Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Human Smart Cities. Inteligentne Miasta Współtworzone przez mieszkańców

Konsultacje społeczne dot. budowy otwartej strefy aktywności na terenie Miasta Żuromin

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin projektu Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023

 • pdf 20171003 PR Żuromin..pdf - Projekt Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023
 • pdf Ogłoszenie.pdf - OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin projektu Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2

Konsultacje Społeczne z mieszkańcami Miasta i Gminy Żuromin dotyczące zmian organizacji ruchu w centrum miasta Żuromin

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023

 • pdf Zarządzenie nr 94-17 - Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023
 • msword Ogłoszenie - Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach.
 • msword Ogłoszenie o spotkaniu - Ogłoszenie o spotkaniu w sprawie prowadzonych konsultacji.

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie i budowy boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach

 • pdf nr_27_z_07.03.2017..pdf - ZARZĄDZENIE NR 27/17 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczących przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie i budowy boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach.
 • pdf Raport.pdf - Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie i budowy boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach

Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wyrażenia opinii w zakresie funkcjonowania lub likwidacji Straży Miejskiej w Żurominie.

 • pdf nr_61_z_03.06.2015.pdf - Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wyrażenia opinii w zakresie funkcjonowania lub likwidacji Straży Miejskiej w Żurominie.

UCHWAŁA NR 49/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin.