Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia (IBiOŚ) 2021 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Chamsku

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa dwóch budynków chlewni o obsadzie 213 sztuk tuczników każdy w Raczynach

 • pdf obwieszczenie.decyzja 23.09.2021r.pdf - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa dwóch budynków chlewni o obsadzie 213 sztuk tuczników każdy w Raczynach

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa dwóch budynków inwentarskich w Będzyminie

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie

 • pdf obwieszczenie.pdf - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie

zawiadomienie o zakończeniu postępowania - dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Będzyminie

 • pdf obwieszczenie.pdf - zawiadomienie o zakończeniu postępowania - dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Będzyminie

zawiadomienie o przedłużeniu terminu - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Będzyminie

obwieszczenie o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie

 • pdf obwieszczenie 26.07.2021r.pdf - obwieszczenie o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie

obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Będzyminie

obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Żurominie

 • pdf przedłużenie terminu.pdf - obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie

obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Będzyminie

 • pdf obwieszczenie.pdf - obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Będzyminie

obwieszczenie - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie

 • pdf obwieszczenie 11.06.2021r.pdf - obwieszczenie - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej Raczyny-Dąbrowice-Syberia

obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska

obwieszczenie o wszczęciu postepowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działkach nr 826/1 i 826/2 w Żurominie

 • pdf wszczęcie postępowania.pdf - obwieszczenie o wszczęciu postepowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działkach nr 826/1 i 826/2 w Żurominie

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Wólce Kliczewskiej

obwieszczenie o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Będzymin

 • pdf obwieszczenie.pdf - obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Będzymin

obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • pdf przedłużenie terminu.pdf - obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa Raczyny-Dąbrowice

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska

obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Będzymin

 • pdf przedłużenie terminu.pdf - obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Będzymin

obwieszczenie - dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • pdf obwieszczenie zapytanie o opinię 06.04.2021r.pdf - obwieszczenie dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4616W Raczyny-Dąbrowice-Syberia

obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • pdf obwieszczenie.pdf - obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej Raczyny-Dąbrowice-Syberia

obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Będzymin

 • pdf przedłużenie terminu.pdf - obwieszczenie - przedłużenie terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Będzymin

obwieszczenie - dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w Będzyminie

obwieszczenie o podjęciu postępowania w Będzyminie

obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w Będzyminie