Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenie dotyczące suszy 2018 w gminie Żuromin

Żuromin, dnia 26 czerwca 2018 r.

INFORMACJA

dotycząca suszy 2018 w gminie Żuromin

Rolnicy, których gospodarstwo ucierpiało w wyniku suszy, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie w terminie do dnia  6 lipca 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR w Zielonej (wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok)

- kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Uwaga !!!

Druki wniosków są do pobrania na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie http://tiny.pl/gs867 lub http://zuromin-strona.nowybip.pl/ogloszenia-rolnictwo oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie pokój nr 16, piętro I.

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Aneta Goliat

Harmonogram wywozu nieczystości 2018

Konsultacje społeczne w sprawie "Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023"

INFORMACJA: "w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się"

 

INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie Pl. Józefa Piłsudskiego 3, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail: ugimz@go2.pl

- faxem na nr 23 6572540,

- telefonicznie na nr 23 6572558 ,

- drogą pocztową.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

informuje, że w 2015 roku uruchamiane komunikaty sygnalizacyjne są zamieszczane na stronie internetowej www.piorin.gov.pl w zakładce sygnalizacja.

 

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Oficjalny serwis Gminy i Miasta Żuromin

Znajdź nas na fb

Foldery promocyjne Powiatu Żuromińskiego