Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Harmonogram wywozu nieczystości 2018

Konsultacje społeczne w sprawie "Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023"

INFORMACJA: "w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się"

 

INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie Pl. Józefa Piłsudskiego 3, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail: ugimz@go2.pl

- faxem na nr 23 6572540,

- telefonicznie na nr 23 6572558 ,

- drogą pocztową.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

informuje, że w 2015 roku uruchamiane komunikaty sygnalizacyjne są zamieszczane na stronie internetowej www.piorin.gov.pl w zakładce sygnalizacja.

 

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Oficjalny serwis Gminy i Miasta Żuromin

Znajdź nas na fb

Foldery promocyjne Powiatu Żuromińskiego