Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA ORAZ PUBLIKACJA 100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Zapraszamy do zapoznania się z:

Multimedialną prezentacją województwa mazowieckiego oraz publikacją pt. "100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Inteligentny rozwój" dostępnych pod adresem: http://mazowieckie.polskamultimedialna.pl/pl/mazowieckie/
 


POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ LUB KORUPCJI

Zgłoszenie anonimowe np.: przez pracownika lub osobę trzecią

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji, a

jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy w ramach

na stronie  Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl