Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Liczba ludności stan na 31.12.2019r.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Liczba ludności w Gminie i Mieście Żuromin stan na dzień 31.12.2018

Liczba ludności w Gminie i Mieście Żuromin stan na dzień 31.12.2017