Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dn 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzory ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań dla NGO na realizację zadań publicznych

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tryb przyznawania dotacji na podstawie art.19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • pdf Zarządzenie Nr 62_2016 Burmistrza GiM Żuromin z 19_05_2016r.pdf - Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie ws uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacieo

Rok 2016. Dotacje na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin

Oferta PZERiI 15.04.2015r

Oferta UTW 09.04.2015r

Małe granty

  • pdf Zarzadzenie_16-2015.pdf - ZARZĄDZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin
  • pdf Oferta_03.03.2015.pdf - Oferta Realizacji Zadania Publicznego 03.03.2015
  • pdf Oferta ZHP 26.03.2015 rok.pdf - Oferta Realizacji Zadania Publicznego ZHP 26.03.2015 rok