Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018

  • pdf Rb-27S 2018.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018
  • pdf Rb-28S 2018.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018