Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

  • pdf PROTOKÓŁ NR 1.14 - PROTOKÓŁ Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 grudnia 2014r.
  • pdf PROTOKÓŁ NR 2.15 - PROTOKÓŁ Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 stycznia 2015r.
  • pdf PROTOKÓŁ NR 3.15 - PROTOKÓŁ Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2015r.
  • pdf PROTOKÓŁ NR 4.15 - PROTOKÓŁ Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 maja 2015r.
  • pdf PROTOKÓŁ NR 5.15 - PROTOKÓŁ Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 maja 2015r.
  • pdf PROTOKÓŁ NR 6.15 - PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lipca 2015r.
  • pdf PROTOKÓŁ NR 7.15 - PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 października 2015r.
  • pdf PROTOKÓŁ NR 8.15 - PROTOKÓŁ Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 listopada 2015r.
  • pdf PROTOKÓŁ NR 9.16 - PROTOKÓŁ NR 9/16 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 stycznia 2016r.
  • pdf PROTOKÓŁ NR 10.16 - PROTOKÓŁ NR 10/16 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2016r.