Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

2019-11-13

2019-11-13

2019-04-10

  • pdf Wykaz.pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiebiorczości

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  • pdf GGNRiPP.6826.1.2019.pdf - Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów