Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenie o I Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 19 listopada 2018 r.

  • pdf DCI-0012-21.18 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Żurominie w celu złożenia ślubowania przez Radnych i Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin wybranych w wyborach organów jst przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r.

Ogłoszenie o L Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 17 października 2018 r.

Ogłoszenie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 4 września 2018 r.

Ogłoszenie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 30 lipca 2018 r.