Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Dofinansowanie wymiany kotłów z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”