Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sesja nr V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019r.

Sesja nr IV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2018r.

Sesja nadzwyczajna nr III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r.

  • pdf Uchwała Nr 15.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
  • pdf Uchwała Nr 16.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  • pdf Uchwała Nr 17.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  • pdf Uchwała Nr 18.III.18 z 05-12-2018r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  • pdf Uchwała Nr 19.III.18 z 05-12-2018r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  • pdf Uchwała Nr 20.III.18 z 05-12-2018r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.

Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018r.

Sesja Nr I/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 listopada 2018r.