Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Konkurs na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin 2017"

  • pdf Zarządzenie Nr 37_2017.pdf - Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin 2017"

Ogłoszenie o udzieleniu pomocy publicznej z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 2016 rok

Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13 grudnia 2016r.

  • pdf Zarządzenie Nr 157_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok

Otwarty nabór na partnera do Projektu RPO WM 10.1.1

Lista dzieci przyjętych do Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie na rok 2016/2017

Ogłoszenie o zasadach rekrutacji dzieci do Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie w 2016 roku

Ogłoszenie o udzielonej pomocy publicznej w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych w 2015 roku

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  • pdf ogloszenie.pdf - Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016 - 2020

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin

Rządowy program wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły "Książki naszych marzeń".

  • pdf Informacja.pdf - Informacja o pozyskaniu środków w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń
  • pdf wykaz szkół.pdf - Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"