Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Historia zmian

 • Artykuł : "3. ZMIANA TREŚCI SIWZ" zmieniono dnia: 2018-05-25 14:21 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. ZMIANA TREŚCI SIWZ" stworzono dnia: 2018-05-25 14:20 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-05-24 15:02 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-05-24 15:01 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2018-05-24 15:00 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2018-05-24 15:00 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" zmieniono dnia: 2018-05-22 14:39 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" stworzono dnia: 2018-05-22 14:37 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110 kV/Sn GPZ Żuromin na działkach nr 808/1, 809/1, 810/1, 811/1 położonych w Żurominie" stworzono dnia: 2018-05-22 13:11 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-05-22 12:47 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-05-22 12:45 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-05-22 12:42 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2018-05-22 12:41 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2018-05-22 12:40 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Przedstawienie pt. "TRZY MAŁE ŚWINKI"" zmieniono dnia: 2018-05-21 13:27 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "Dzień Czekolady " zmieniono dnia: 2018-05-21 13:26 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "Dzień Wiosny" zmieniono dnia: 2018-05-21 13:26 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "Wielkanoc :)" zmieniono dnia: 2018-05-21 13:26 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "Wielkanoc :)" zmieniono dnia: 2018-05-21 13:23 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Dzień Czekolady " zmieniono dnia: 2018-05-21 13:23 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Przedstawienie pt. "TRZY MAŁE ŚWINKI"" zmieniono dnia: 2018-05-21 13:23 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Przedstawienie pt. "TRZY MAŁE ŚWINKI"" zmieniono dnia: 2018-05-21 13:17 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "" usunięto dnia: 2018-05-21 13:17 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "" usunięto dnia: 2018-05-21 13:17 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "Przedstawienie pt. "TRZY MAŁE ŚWINKI"" zmieniono dnia: 2018-05-21 13:12 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "Wielkanoc :)" zmieniono dnia: 2018-05-21 13:10 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "Przedstawienie pt. "TRZY MAŁE ŚWINKI"" zmieniono dnia: 2018-05-21 13:10 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "Przedstawienie pt. "TRZY MAŁE ŚWINKI"" zmieniono dnia: 2018-05-17 18:06 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2018-05-17 17:43 przez: Sara Nawotka
 • Artykuł : "Przedstawienie pt. "TRZY MAŁE ŚWINKI"" stworzono dnia: 2018-05-17 17:42 przez: Sara Nawotka

Oficjalny serwis Gminy i Miasta Żuromin

Znajdź nas na fb

Foldery promocyjne Powiatu Żuromińskiego