Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Historia zmian

 • Artykuł : "Zadanie pn. „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”" zmieniono dnia: 2017-11-08 15:05 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Zadanie pn. „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”" stworzono dnia: 2017-11-08 15:05 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "1 Urodziny Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie" zmieniono dnia: 2017-11-07 00:09 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "1 Urodziny Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie" zmieniono dnia: 2017-11-07 00:06 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "1 Urodziny Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie" zmieniono dnia: 2017-11-07 00:02 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "1 Urodziny Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie" zmieniono dnia: 2017-11-06 23:59 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "1 Urodziny Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie" stworzono dnia: 2017-11-06 23:56 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "dotyczy wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 55000 sztuk każdy w Olszewie. " stworzono dnia: 2017-11-06 10:40 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2017-11-02 12:05 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2017-11-02 12:04 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2017-11-02 12:02 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" zmieniono dnia: 2017-11-02 12:01 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2017-11-02 12:00 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 8 listopada 2017r." stworzono dnia: 2017-10-31 14:26 przez: Luiza Filaszkiewicz
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 8 listopada 2017r. " stworzono dnia: 2017-10-31 14:15 przez: Luiza Filaszkiewicz
 • Artykuł : "dotyczy zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi ." stworzono dnia: 2017-10-27 08:14 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "Dzień Kundelka" zmieniono dnia: 2017-10-26 22:06 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "Dzień Kundelka" zmieniono dnia: 2017-10-26 22:03 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "Dzień Kundelka" zmieniono dnia: 2017-10-26 21:59 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "Dzień Kundelka" zmieniono dnia: 2017-10-26 21:54 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "Dzień Kundelka" stworzono dnia: 2017-10-26 21:47 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-10-25 13:26 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-10-25 13:25 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "Mazowiecka Ekonomia Społeczna" zmieniono dnia: 2017-10-24 09:24 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Mazowiecka Ekonomia Społeczna" stworzono dnia: 2017-10-24 09:23 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch obiektów inwentarskich dla hodowli 70000 sztuk brojlerów kurzych każdy wraz z niezbędną infrastrukturą w Brudnicach " stworzono dnia: 2017-10-23 09:37 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "5. Informacja z otwarcia ofert." zmieniono dnia: 2017-10-16 12:24 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "5. Informacja z otwarcia ofert." stworzono dnia: 2017-10-16 12:22 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "dotyczy wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika w systemie rusztowym we Wiadrowie" stworzono dnia: 2017-10-10 10:08 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-10-09 14:24 przez: Ewa Wnuk

Oficjalny serwis Gminy i Miasta Żuromin

Znajdź nas na fb

Foldery promocyjne Powiatu Żuromińskiego