Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Historia zmian

 • Artykuł : "W Żłobku nie można się nudzić" zmieniono dnia: 2017-04-24 17:09 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "W Żłobku nie można się nudzić" stworzono dnia: 2017-04-24 17:02 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sześciu obiektów inwentarskich dla hodowli do 40000 sztuk brojlerów kurzych (do 160 DJP) każdy w Poniatowie " stworzono dnia: 2017-04-21 10:52 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "3. Wniosek z dnia 13.04.2017 r - Odpowiedź na wniosek, Pytanie z dnia 18.04.2017 r -Odpowiedź na pytanie" zmieniono dnia: 2017-04-20 14:09 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. Wniosek z dnia 13.04.2017 r - Odpowiedź na wniosek, Pytanie z dnia 18.04.2017 r -Odpowiedź na pytanie" zmieniono dnia: 2017-04-20 14:08 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. Wniosek z dnia 13.04.2017 r - Odpowiedź na wniosek, Pytanie z dnia 18.04.2017 r -Odpowiedź na pytanie" zmieniono dnia: 2017-04-20 14:07 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. Wniosek z dnia 13.04.2017 r - Odpowiedź na wniosek, Pytanie z dnia 18.04.2017 r -Odpowiedź na pytanie" zmieniono dnia: 2017-04-20 14:07 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. Wniosek z dnia 13.04.2017 r - Odpowiedź, Pytanie z dnia 18.04.2017 r -Odpowiedź" zmieniono dnia: 2017-04-20 14:06 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. Wniosek z dnia 13.04.2017 r - Odpowiedź, Pytanie z dnia 18.04.2017 r -Odpowiedź" stworzono dnia: 2017-04-20 14:06 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk warchlaka do 2000 sztuk tucznika w systemie rusztowym w Młudzynie " stworzono dnia: 2017-04-20 07:59 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "6. Informacja z otwarcia ofert" zmieniono dnia: 2017-04-19 14:40 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6. Informacja z otwarcia ofert" stworzono dnia: 2017-04-19 14:39 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "dotyczy zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Osówka, gmina Lubowidz" zmieniono dnia: 2017-04-19 07:39 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "dotyczy zakonczenia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Osówka, gmina Lubowidz" stworzono dnia: 2017-04-19 07:39 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Fermy Drobiu składającej się z dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do odchowu kur niosek i kogutów oraz budowa instalacji gazu w Dębsku" zmieniono dnia: 2017-04-18 09:25 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Fermy Drobiu składającej się z dwóch budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczonych do odchowu kur niosek i kogutów (159,43 DJP) oraz budowa i" stworzono dnia: 2017-04-18 09:23 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-04-13 12:10 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-04-13 12:09 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-04-13 12:08 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" stworzono dnia: 2017-04-13 12:08 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-04-13 12:06 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-04-13 12:06 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-04-13 12:06 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-04-13 12:05 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-04-13 12:03 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" stworzono dnia: 2017-04-13 12:02 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "dotyczy przedsięwzięcia: Budowa sześciu obiektów inwentarskich do zasielania obsadą brojlerów kurzych w ilości 277000 w Kliczewie Dużym" zmieniono dnia: 2017-04-13 07:51 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "dotyczy przedsięwzięcia: Budoa sześciu obiektów inwentarskich do zasielania obsadą brojlerow kurzych w ilości 277000000 w Kliczewie Dużym" stworzono dnia: 2017-04-13 07:50 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "5. Zapytania do SIWZ/ Odpowiedzi - Zmiana SIWZ" zmieniono dnia: 2017-04-12 15:02 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "5. Zapytania do SIWZ/ Odpowiedzi - Zmiana SIWZ" stworzono dnia: 2017-04-12 15:00 przez: Ewa Wnuk

Oficjalny serwis Gminy i Miasta Żuromin

Znajdź nas na fb

Foldery promocyjne Powiatu Żuromińskiego