Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Historia zmian

 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-01-18 14:02 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2018-01-18 14:01 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2018-01-18 14:00 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "8. Pytania do SIWZ/ Odpowiedzi ZMIANA SIWZ z dnia 16.01.2018r" zmieniono dnia: 2018-01-16 15:04 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "8. Pytania do SIWZ/ Odpowiedzi ZMIANA SIWZ z dnia 16.01.2018r" zmieniono dnia: 2018-01-16 15:03 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "8. Pytania do SIWZ/ Odpowiedzi z dnia 16.01.2018 r/ Zmiana SIWZ" stworzono dnia: 2018-01-16 15:02 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "7. Pytania do SIWZ/Odpowiedzi ZMIANA SIWZ z dnia 12.01.2018 r, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKLADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2018-01-12 14:15 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "7. Pytania do SIWZ/Odpowiedzi ZMIANA SIWZ z dnia 12.01.2018 r, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKLADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2018-01-12 14:12 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "7. Pytania do SIWZ/Odpowiedzi ZMIANA SIWZ z dnia 12.01.2018, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKLADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2018-01-12 14:11 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "7. Pytania do SIWZ/Odpowiedzi ZMIANA SIWZ z dnia 12.01.2018r, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKLADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2018-01-12 14:11 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.01.2018 r" zmieniono dnia: 2018-01-12 14:10 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "7. Pytania do SIWZ/Odpowiedzi ZMIANA SIWZ z dnia 12.01.2018 r, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKLADANIA OFERT" stworzono dnia: 2018-01-12 14:09 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.01.2018" zmieniono dnia: 2018-01-12 14:08 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.01.2018" stworzono dnia: 2018-01-12 14:07 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Brudnicach" zmieniono dnia: 2018-01-12 09:14 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Brudnicach" stworzono dnia: 2018-01-12 09:13 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Rekultywacja Składowiska Odpadów" zmieniono dnia: 2018-01-12 09:08 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Rekultywacja Składowiska Odpadów - Promesa" zmieniono dnia: 2018-01-12 09:07 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Modernizacja oświetlenia budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie" stworzono dnia: 2018-01-11 12:26 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie w tym modernizacja sieci ciepłowniczej - węzła ciepłowniczego" zmieniono dnia: 2018-01-11 12:24 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie w tym modernizacja sieci ciepłowniczej - węzła ciepłowniczego" zmieniono dnia: 2018-01-11 12:23 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie w tym modernizacja sieci ciepłowniczej - węzła ciepłowniczego" stworzono dnia: 2018-01-11 12:22 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" zmieniono dnia: 2018-01-11 12:07 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" stworzono dnia: 2018-01-11 12:06 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Zmiana SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2018-01-11 12:06 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Zmiana SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2018-01-11 12:05 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "Zmiana SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT" stworzono dnia: 2018-01-11 12:05 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "Rekultywacja Składowiska Odpadów - Promesa" zmieniono dnia: 2018-01-11 11:32 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Rekultywacja Składowiska Odpadów - Promesa" zmieniono dnia: 2018-01-11 11:30 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Rekultywacja Składowiska Odpadów" zmieniono dnia: 2018-01-11 11:30 przez: Mariusz Bryska

Oficjalny serwis Gminy i Miasta Żuromin

Znajdź nas na fb

Foldery promocyjne Powiatu Żuromińskiego