Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Historia zmian

 • Artykuł : "7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-07-24 13:46 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-07-24 13:44 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-07-24 13:44 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "obwieszczenie dotyczace przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch obiektów inwentarskich dla hodowli 70000 sztuk brojlerów kurzych (280 DJP) każdy w Brudnicach " stworzono dnia: 2017-07-20 13:41 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:47 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:46 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:45 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" stworzono dnia: 2017-07-19 15:45 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" zmieniono dnia: 2017-07-19 15:40 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" stworzono dnia: 2017-07-19 15:39 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "1" usunięto dnia: 2017-07-19 14:44 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "1" stworzono dnia: 2017-07-19 14:41 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "obwieszczenie dotyczace wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda wraz z obiektami towarzyszącymi w Kosewie" stworzono dnia: 2017-07-19 13:55 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-07-14 12:26 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-07-14 12:17 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6. Informacja z otwarcia ofert." zmieniono dnia: 2017-07-14 11:32 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "6. Informacja z otwarcia ofert." stworzono dnia: 2017-07-14 11:31 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "obwieszczenie dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Poniatowie" stworzono dnia: 2017-07-14 07:47 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja unieważnieniu postępowania" zmieniono dnia: 2017-07-13 14:37 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja unieważnieniu postępowania" stworzono dnia: 2017-07-13 14:37 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "5.Pytanie do SIWZ/Odpowiedź 10.07.2017 r." zmieniono dnia: 2017-07-10 09:58 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "Pytanie do SIWZ/Odpowiedź 10.07.2017 r." stworzono dnia: 2017-07-10 09:54 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-07-07 15:25 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-07-07 15:23 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "obwieszczenie dotyczace wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa sześciu obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym w Poniatowie" stworzono dnia: 2017-07-07 10:49 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "4. Zapytania do SIWZ - Odpowiedzi, ZMIANA treści SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2017-07-06 15:49 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Zapytania do SIWZ - Odpowiedzi, ZMIANA treści SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2017-07-06 15:49 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" zmieniono dnia: 2017-07-06 15:49 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. Zapytania do SIWZ - Odpowiedzi, ZMIANA treści SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2017-07-06 15:48 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Zapytania do SIWZ - Odpowiedzi, ZMIANA treści SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2017-07-06 15:48 przez: Ewa Wnuk

Oficjalny serwis Gminy i Miasta Żuromin

Znajdź nas na fb

Foldery promocyjne Powiatu Żuromińskiego