Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Historia zmian

 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty." stworzono dnia: 2019-09-13 12:49 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich w Dębsku" stworzono dnia: 2019-09-13 12:18 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "6. Informacja z otwarcia ofert." zmieniono dnia: 2019-09-09 12:42 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "6. Informacja z otwarcia ofert." zmieniono dnia: 2019-09-09 11:55 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "6. Informacja z otwarcia ofert." stworzono dnia: 2019-09-09 11:44 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "5. Pytania/odpowiedzi do SIWZ z dnia 30.08.2019 r." stworzono dnia: 2019-09-02 12:38 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "4. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2019-08-29 13:25 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "4. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2019-08-29 13:25 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" stworzono dnia: 2019-08-29 13:24 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "3. Informacja z otwarcia ofert." stworzono dnia: 2019-08-28 12:40 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty." stworzono dnia: 2019-08-27 11:43 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Żuromińskie Centrum Kultury" zmieniono dnia: 2019-08-26 12:07 przez: Joanna Mazurowska
 • Artykuł : "Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna W Żurominie" zmieniono dnia: 2019-08-26 12:04 przez: Joanna Mazurowska
 • Artykuł : "Zadanie pn. „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”." stworzono dnia: 2019-08-14 12:04 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2019-08-13 13:14 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2019-08-13 13:14 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2019-08-13 13:13 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" zmieniono dnia: 2019-08-13 13:12 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2019-08-13 13:12 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2019-08-13 13:12 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2019-08-13 13:11 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2019-08-09 11:30 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2019-08-09 11:30 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2019-08-09 11:29 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2019-08-09 11:25 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania." stworzono dnia: 2019-08-08 11:06 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "5. Informacja z otwarcia ofert." zmieniono dnia: 2019-08-07 12:51 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "5. Informacja z otawrcia ofert." stworzono dnia: 2019-08-07 12:49 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "4. Informacja z otwarcia ofert." stworzono dnia: 2019-08-05 12:21 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA" zmieniono dnia: 2019-08-01 15:12 przez: Ewa Wnuk

Oficjalny serwis Gminy i Miasta Żuromin

Znajdź nas na fb

Foldery promocyjne Powiatu Żuromińskiego