Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Historia zmian

 • Artykuł : "dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Fermy Drobiu składającej się z dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do odchowu kur niosek i kogutów w Dębsku " stworzono dnia: 2017-09-19 13:33 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "W poszukiwaniu Jesieni" zmieniono dnia: 2017-09-17 20:19 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "W poszukiwaniu Jesieni" zmieniono dnia: 2017-09-17 20:18 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "W poszukiwaniu Jesieni" stworzono dnia: 2017-09-17 20:17 przez: Aneta Betlińska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2017-09-15 15:10 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2017-09-15 15:08 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" zmieniono dnia: 2017-09-15 15:08 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2017-09-15 15:08 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "obwieszczenie dotyczace przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 55000 sztuk każdy w Olszewie " stworzono dnia: 2017-09-14 12:17 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-09-12 15:07 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-09-12 15:05 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-09-12 15:05 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-09-12 15:04 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-09-07 12:21 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-09-07 12:20 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-09-06 11:50 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-09-06 11:50 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-09-06 11:23 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-09-06 11:23 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-09-04 15:22 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-09-04 15:21 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 7 września 2017r" zmieniono dnia: 2017-09-04 13:01 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 7 września 2017r" zmieniono dnia: 2017-09-04 12:59 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 7 września 2017r" stworzono dnia: 2017-09-04 12:58 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Piknik Rodzinny 3 września 2017 r." zmieniono dnia: 2017-09-04 12:32 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Piknik Rodzinny 3 września 2017 r." zmieniono dnia: 2017-09-04 12:32 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Piknik Rodzinny 3 września 2017 r." zmieniono dnia: 2017-09-04 12:30 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Piknik Rodzinny 3 września 2017 r." zmieniono dnia: 2017-09-04 12:30 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Piknik Rodzinny 3 września 2017 r." zmieniono dnia: 2017-09-04 12:29 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Piknik Rodzinny 3 września 2017 r." zmieniono dnia: 2017-09-04 12:29 przez: Piotr Suchoparski

Oficjalny serwis Gminy i Miasta Żuromin

Znajdź nas na fb

Foldery promocyjne Powiatu Żuromińskiego