Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Historia zmian

 • Artykuł : "6. PYTANIA DO SIWZ/ ODPOWIEDZI/ ZMIANA SIWZ/ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2018-03-21 12:04 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6. PYTANIA DO SIWZ/ ODPOWIEDZI/ ZMIANA SIWZ/ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2018-03-21 12:01 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6. PYTANIA DO SIWZ/ ODPOWIEDZI/ ZMIANA/ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2018-03-21 12:00 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6. Pytania do SIWZ/Odpowiedzi/Zmiana SIWZ/ Przedłużenie terminu składania ofert" stworzono dnia: 2018-03-21 11:59 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" stworzono dnia: 2018-03-21 11:58 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie w sprawie wymiany urządzeń grzewczych dofinansowanie Poddziałaniem 4.3.1. dotyczącym poprawy jakości powietrza "Ograniczanie Zanieczyszczeń Powietrza i Rozwój Mobilności Miejskiej"" zmieniono dnia: 2018-03-21 09:37 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Ogłoszenie w sprawie wymianay urządzeń grzewczych dofinansowanie Poddziałaniem 4.3.1. dotyczącym poprawy jakości powietrza "Ograniczanie Zanieczyszczeń Powietrza i Rozwój Mobilności Miejskiej"" zmieniono dnia: 2018-03-21 09:36 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Ogłoszenie w sprawie dofinansowania Poddziałaniem 4.3.1. dotyczącym poprawy jakości powietrza "Ograniczanie Zanieczyszczeń Powietrza i Rozwój Mobilności Miejskiej"" zmieniono dnia: 2018-03-21 09:10 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "Ogłoszenie w sprawie dofinansowania Poddziałaniem 4.3.1. dotyczącym poprawy jakości powietrza "Ograniczanie Zanieczyszczeń Powietrza i Rozwój Mobilności Miejskiej"" stworzono dnia: 2018-03-21 09:05 przez: Piotr Suchoparski
 • Artykuł : "5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" zmieniono dnia: 2018-03-20 14:27 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" stworzono dnia: 2018-03-20 14:26 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-03-20 11:58 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-03-20 11:57 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-03-20 11:53 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2018-03-20 11:52 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2018-03-20 11:52 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 26 marca 2018 r." zmieniono dnia: 2018-03-19 14:26 przez: Luiza Filaszkiewicz
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2018-03-19 14:25 przez: Luiza Filaszkiewicz
 • Artykuł : "dotyczy wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa sześciu budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników (280 DJP) każda położonej w Brudnicach" stworzono dnia: 2018-03-19 13:02 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2018-03-19 10:38 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" stworzono dnia: 2018-03-15 15:14 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. ZMIANA TREŚCI SIWZ/ ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2018-03-15 15:13 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. ZMIANA TREŚCI SIWZ/ ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT" zmieniono dnia: 2018-03-15 15:12 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. ZMIANA TREŚCI SIWZ/ ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT" stworzono dnia: 2018-03-15 15:08 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Informacja z otwarcia ofert." stworzono dnia: 2018-03-07 12:23 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "dotyczy wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie do 1950 sztuk tuczników w Poniatowie" stworzono dnia: 2018-03-05 11:19 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-03-02 14:57 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-03-02 14:56 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-03-02 14:56 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-03-02 14:55 przez: Mariusz Bryska

Oficjalny serwis Gminy i Miasta Żuromin

Znajdź nas na fb

Foldery promocyjne Powiatu Żuromińskiego