Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Historia zmian

 • Artykuł : "6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty." stworzono dnia: 2018-07-13 13:53 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-07-12 15:13 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-07-12 15:12 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-07-12 15:09 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2018-07-12 15:09 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" zmieniono dnia: 2018-07-12 15:08 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2018-07-12 15:08 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "3.Informacja z otwarcia ofert." stworzono dnia: 2018-07-12 14:04 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania" stworzono dnia: 2018-07-12 11:48 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "5.Informacja z otawrcia ofert" stworzono dnia: 2018-07-10 13:32 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "5.Informacja z otwarcia ofert." stworzono dnia: 2018-07-10 11:41 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiksowych uwarunkowaniach dla działek nr 811/2 i 2899 położonych w Żurominie" stworzono dnia: 2018-07-10 09:40 przez: Aleksandra Wnuk
 • Artykuł : "4. Pytania do SIWZ/Odpowiedzi z dnia 05.07.5018" zmieniono dnia: 2018-07-05 15:07 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "4. Pytania do SIWZ/Odpowiedzi z dnia 05.07.5018" stworzono dnia: 2018-07-05 15:05 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. Informacja z otwarcia ofert" zmieniono dnia: 2018-07-05 14:26 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. Informacja z otwarcia ofert" stworzono dnia: 2018-07-05 14:25 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "3. Pytania/Odpowiedzi do SIWZ" zmieniono dnia: 2018-07-05 11:54 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "3. Pytania/Odpowiedzi do SIWZ" stworzono dnia: 2018-07-05 11:54 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "4. Pytania do SIWZ/Odpowiedzi" stworzono dnia: 2018-07-04 11:12 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" zmieniono dnia: 2018-06-29 13:04 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" stworzono dnia: 2018-06-29 13:03 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "6.Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert." zmieniono dnia: 2018-06-29 12:14 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert." stworzono dnia: 2018-06-29 12:13 przez: Anna Fabisiak
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-06-28 12:33 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-06-28 12:33 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-06-28 12:32 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" stworzono dnia: 2018-06-28 12:31 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" stworzono dnia: 2018-06-28 12:30 przez: Ewa Wnuk
 • Artykuł : "1. Ogłoszenie o zamówieniu" zmieniono dnia: 2018-06-26 12:58 przez: Mariusz Bryska
 • Artykuł : "2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" zmieniono dnia: 2018-06-26 12:57 przez: Mariusz Bryska

Oficjalny serwis Gminy i Miasta Żuromin

Znajdź nas na fb

Foldery promocyjne Powiatu Żuromińskiego