Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Mazowiecka Ekonomia Społeczna

Drukuj
1 2 3

Ekonomia społeczna jest formą działalności gospodarczej, w której na pierwszym miejscu stawiane są miejsca pracy odpowiedzialne społecznie. Obok elementu ekonomicznego ważnym jest także aspekt społecznej reintegracji pracowników. Tym samym dobrze funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej są wizytówką samorządu lokalnego, jako instytucji dbającej o lokalne miejsca pracy, a także wspierającej podejmowanie aktywności zawodowej różnych grup defaworyzowanych, np. osób z niepełnosprawnościami lub długotrwale bezrobotnych.

Podmioty ekonomii społecznej, zarejestrowane w naszym powiecie:

http://es.mcps-efs.pl/powiat-zurominski