Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Informacja

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 70/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin od dnia 1 stycznia 2016 r. na terenie Gminy i Miasta Żuromin obowiązywać będzie nowy system segregacji odpadów komunalnych. 5 podstawowych frakcji odpadów komunalnych: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe należy zbierać do 3 worków bądź pojemników (na terenie zabudowy wielorodzinnej) w następujący sposób:

- papier (w tym: papier, tektura, opakowania, gazety, czasopisma, torebki, worki papierowe) worek koloru niebieskiego

- szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe (w tym: butelki, szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki - bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek, opakowania szklane po kosmetykach, inne opakowania szklane)  worek koloru zielonego

- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (w tym: puste butelki plastikowe, plastikowe opakowania po żywności, puszki po napojach, konserwach, kartony po mleku i sokach, folie torebki, reklamówki z tworzyw sztucznych) worek koloru żółtego

Ponadto informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr 73/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Żuromin odbierane będą raz na 2 tygodnie.