Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia Gospodarka Nieruchomościami 2022 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenie o przetargu na najem garażu nr 20 przy ul. Wyzwolenia w Żurominie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin

 • pdf GGNRiPP.6845.62.2022.pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia na terenie Miasta i Gminy Żuromin

 • pdf GGNRiPP.6845.56.2022.pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia na terenie Miasta i Gminy Żuromin

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę działki w Poniatowie przy ul. Szkolnej

 • pdf GGNRiPP.6845.50.2022 - Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę działki nr 784/3 w Poniatowie przy ul. Szkolnej

Informacja o unieważnieniu przertargu na dzierżawę działki

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki w Poniatowie przy ul. Szkolnej

 • pdf GGNRiPP.6845.50.2022 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki nr 784/3 położonej w Poniatowie przy ul. Szkolnej

2022-10-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 239/8 położona przy ul. Zwycięstwa w Żurominie

 • pdf WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 239/8 położona przy ul. Zwycięstwa w Żurominie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Żuromin

 • pdf GGNRiPP.6845.43.2022 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Żuromin

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Komunalnej

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie

 • pdf Informacja o wyniku przetargu.pdf - Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2332/3 położonej w Żurominie przy Placu Józefa Piłsudskiego 21

Informacja o wynikach I przetargu pisemnym nieograniczonym na najem garażu

 • pdf Informacja o wyniku przetargu.pdf - Informacja o wynikach I przetargu pisemnym nieograniczonym na najem garażu murowanego położonego w Żurominie na działce nr 2778 przy ul. Wierzbowej

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek 55 i 57. przy ul. Komunalnej w Żurominie

2022.05.16 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na najem garażu murowanego

Informacja o wynikach I przetargu pisemnym nieograniczonym na najem garażu nr 3 typu "blaszak" poł. w Żurominie

 • pdf Informacja o wyniku przetargu.pdf - Informacja o wynikach I przetargu pisemnym nieograniczonym na najem garażu nr 3 typu "blaszak" położonego w Żurominie na działce 257 przy ul. Wyzwolenia

2022.05.02 Wykaz dla lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

2022.05.02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie

Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na najem garażu

 • pdf GGNRiPP.6845.9.2.2022.pdf - Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na najem garażu nr 3 typu "blaszak" poł. w Żurominie na działce 257 przy ul. Wyzwolenia
 • pdf Informacja o wyniku przetargu.pdf - Informacja o wyniku I przetargu pisemnym nieograniczonym na najem garażu nr 3 typu "blaszak" poł. w Żurominie na działce 257 przy ul. Wyzwolenia

Informacja o wynikach przetargu na najem lokalu w Świetlicy Wiejskiej w Bedzyminie

2022-04-05 Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży

2022.03.16 Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego poł. w Świetlicy Wiejskiej w Będzyminie

2022.03.02 Wykazy dla lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

2022.02.16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

2022.01.26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

202.01.26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Zwycięstwa przeznaczonej do sprzedaży

 • pdf ul. Zwycięstwa.pdf - Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Zwycięstwa przeznaczonej do sprzedaży

2022.01.26 Wykazy dla lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę działki w Poniatowie przy ul. Szkolnej

 • pdf GGNRiPP.6845.50.2022 - Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę działki w Poniatowie przy ul. Szkolnej