Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń 2022 r. - Gmina i Miasto Żuromin zabudowa wielolokalowa

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZABUDOWA WIELOLOKALOWA - GMINA I MIASTO ŻUROMIN

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta Żuromin 29.06.2020, 26.08.2020, 30.10.2020

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 roku dla gminy Żuromin

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 roku dla miasta Żuromin

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin 01.01.2020 - 29.02.2020 r.

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r