Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia Gospodarka Nieruchomościami 2023 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

05-12-2023 r. GGNRiPP.7125.5.2023 - Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  • pdf GGNRiPP.7125.5.2023 - Wykaz nieruchomości do sprzedaży: lokal mieszkalny nr 6 o pow. 69,50 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowej 50/62B

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz użyczenie

20-07-2023 GGNRiPP.6840.7.2023 - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Żurominie

  • pdf GGNRiPP.6840.7.2023 - OGŁOSZENIE o I przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Strzeleckiej składającej się z działek: nr 37/7 i nr 38/6 o łącznej powierzchni 0,50 ha, objętej Żuromińską Strefą Aktywności Gospodarczej (ŻSAG) oraz Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną (W-MSSE) - Podstrefa Żuromin.
  • pdf GGNRiPP.6840.7.2023 - Informacja o wynikach przetargu

20-07-2023 GGNRiPP.6840.8.2023 - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Żurominie

  • pdf GGNRiPP.6840.8.2023 - OGŁOSZENIE o I przetargu pisemnym (ofertowym) nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Strzeleckiej składającej się z działek: nr 39/8 i nr 867/6 o łącznej powierzchni 1,00 ha, objętej Żuromińską Strefą Aktywności Gospodarczej (ŻSAG) oraz Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną (W-MSSE) - Podstrefa Żuromin.
  • pdf GGNRiPP.6840.8.2023 - Informacja o wynikach przetargu

2023-07-11 GGNRiPP.6840.5.2023 - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Poniatowie

  • pdf GGNRiPP.6840.5.2023 - Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 759/2 o pow. 0,1663 ha położonej w Poniatowie przy ul. Parkowej

GGNRiPP.6845.32.2023 - Ogłoszenie o przetargu na najem garażu przy ul. Wyzwolenia

  • pdf GGNRiPP.6845.32.2023 - Ogłoszenie o przetargu na najem garażu tymczasowego - dz. nr 257 przy ul. Wyzwolenia

09-05-2023 r. GGNRiPP.6845.29.2023 - Wykaz nieruchomości do dzierżawy i najmu

02-05-2023 r. GGNRiPP.6840.5.2023 - Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  • pdf GGNRiPP.6840.5.2023.pdf - Wykaz nieruchomości do sprzedaży: dz. nr 759/2 o pow. 0,1663 ha położona w Poniatowie przy ul. Parkowej

24-01.2023 r. GGNRiPP.6845.5.2023 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

  • pdf GGNRiPP.6845.5.2023.pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu na terenie Miasta i Gminy Żuromin

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy