Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Wydział Infrastruktury Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (IBGKiOŚ) - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostepie działki do drogi publicznej

Koncepcja - ,,Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

obwieszczenie SKO

obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • pdf obwieszczenie - obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  • pdf Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku - Stanowisko NR 7/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego.

Dofinansowanie wymiany kotłów z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”