Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Komisje stałe Rady Miejskiej w Żurominie - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Komisje stałe Rady Miejskiej w Żurominie

Komisja Petycji, Skarg i Wniosków

1

Andrzej Supko

Przewodniczący

2

Anna Manelska

 

3

Waldemar Bukowski

 

4

Andrzej Staroń

 

5

Tomasz Budzich

 

6

Leszek Łuczkiewicz

 

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

1

Piotr Lewiński

Przewodniczący

2

Krzysztof Biesalski

 

3

Tomasz Budzich

 

4

Marcin Olczak

 

Komisja Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1

Andrzej Staroń

Przewodniczący

2

Anna Manelska

 

3

Marcin Olczak

 

4

Zbigniew Sochocki

 

5

Krzysztof Biesalski

 

6

Piotr Lewiński

 

Komisja Rewizyjna

1

Tomasz Budzich

Przewodniczący

2

Anna Manelska

 

3

Zbigniew Sochocki

 

4

Leszek Łuczkiewicz

 

5

Wojciech Rochna

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

1

Leszek Łuczkiewicz

Przewodniczący

2

Waldemar Bukowski

 

3

Mariusz Milewski

 

4

Czarek Ossowski

 

5

Wojciech Rochna

 

6

Andrzej Supko

 

Komisja Budżetu Finansów oraz Planowania

1

Waldemar Bukowski

Przewodniczący

2

Andrzej Staroń

 

3

Halina Jarzynka

 

4

Mariusz Milewski

 

5

Czarek Ossowski

 

6

Andrzej Supko