Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Gospodarka odpadami - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

  • pdf Informacja - zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • pdf Informacja - zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • pdf Informacja - INFORMACJA zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • pdf Informacja.pdf - INFORMACJA Z godnie z art. 3 ust. 2 pkt.9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ankiety dotyczące aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż do dnia 29 maja 2015 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: wpgo@mazovia.pl lub dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (pokój 26, I piętro).