Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Żuromin - Strona Internetowa Urzędu - Otwarte konkursy ofert

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2021 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2020 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin

  • pdf otwart konkurs ofert na sport 2019.pdf - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin

  • pdf Otwarty konkurs ofert na sport 2019.pdf - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin