Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Żuromin - Strona Internetowa Urzędu - Interpelacje i zapytania Radnych

INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE - KADENCJA 2018 - 2023

 • pdf BR.0003.1.2018 - Interpelacja Pana Marcina Olczaka z dnia 10.12.2018r.
 • pdf BR.0003.1.2018 - Odpowiedź
 • pdf BR.0003.2.2018 - Interpelacja Pana Marcina Olczaka z dnia 17.12.2018r.
 • pdf BR.0003.3.2019 - Zapytanie Pana Piotra Lewińskiego z dnia 07.01.2019r.
 • pdf BR.0003.4.2019 - Zapytanie Pana Piotra Lewińskiego z dnia 09.01.2019r.
 • pdf BR.0003.5.2019 - Zapytanie Pana Piotra Lewińskiego z dnia 29.08.2019r.
 • pdf BR.0003.1.2020 - Zapytanie Pana Waldemara Bukowskiego z dnia 28.02.2020r.
 • pdf BR.0003.2.2020 - Interpelacja Pana Marcina Olczaka z dnia 20.03.2020r.
 • pdf BR.0003.3.2020 - Wniosek Pana Piotra Lewińskiego, Pana Tomasza Budzicha i Pana Leszka Łuczkiewicza z dnia 27.03.2020r.
 • pdf BR.0003.4.2020 - Wniosek Pana Wojciecha Rochna i Pana Tomasza Budzicha z dnia 23.03.2020r.
 • pdf BR.0003.5.2020 - Zapytanie Pana Wojciecha Rochna i Pana Tomasza Budzicha z dnia 23.03.2020r.
 • pdf BR.0003.6.2020 - Interpelacja Pana Marcina Olczaka z dnia 14.10.2020r.
 • pdf BR.0003.7.2020 - Interpelacja Pana Marcina Olczaka z dnia 14.10.2020r.
 • pdf BR.0003.8.2020 - Interpelacja Pana Marcina Olczaka z dnia 14.10.2020r.
 • pdf BR.0003.9.2020 - Interpelacja Pana Marcina Olczaka i Pana Andrzeja Staronia z dnia 25.10.2020r.
 • pdf BR.0003.9.2020 - Odpowiedź na interpelację Pana Marcina Olczaka i Pana Andrzeja Staronia z dnia 25.10.2020r.
 • pdf BR.0003.10.2020 - Interpelacja Pana Tomasza Budzicha z dnia 04.11.2020r.
 • pdf BR.0003.11.2020 - Zapytanie Pani Haliny Jarzynki z dnia 26.11.2020r.
 • pdf BR.0003.1.2021 - Interpelacja Pana Marcina Olczaka z dnia 12.01.2021r.
 • pdf BR.0003.2.2021 - Interpelacja Komisji Rewizyjnej z dnia 16.02.2021r.
 • pdf BR.0003.3.2021 - Interpelacja Pana Marcina Olczaka z dnia 15.03.2021r.
 • pdf BR.0003.4.2021 - Interpelacja Pana Marcina Olczaka z dnia 15.03.2021r.
 • pdf BR.0003.5.2021 - Zapytanie Pana Andrzeja Staronia z dnia 29.03.2021r.

Interpelacja zgłoszona w miesiącu czerwiec 2018r.

 • pdf BR.0003.1.2018 - interpelacja z dnia 7 czerwca 2018r. zgłoszona przez Radnego Leszka Łuczkiewicza
 • pdf BR.0003.2.2018 - interpelacja z dnia 28 czerwca 2018r. zgłoszona przez Radną Halinę Jarzynkę

Interpelacje i zapytania zgłoszone w miesiącu lutym 2017r.

Interpelacje i zapytania zgłoszone w miesiącu lipiec 2016r.

Zapytania zgłoszone w miesiącu grudzień 2014r.