Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogólne - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dot. działki nr 613 położonej w Olszewie

  • pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf - Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia czy działka nr 613 położona w Olszewie stanowi mienie gromadzkie wsi w trybie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703).

Decyzja Starostwa Powiatowego w Żurominie RiŚ.6826.1.2019 z dnia 30.03.2020