Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia (IBiOŚ) 2022 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

zawiadomienie-obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

  • pdf obwieszczenie - przedłużenie.pdf - zawiadomienie-obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa budynku produkcyjnego w Żurominie

  • pdf zawiadomienie-obwieszczenie 22.09.2022r.pdf - zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa budynku produkcyjnego na działce nr 55/9 w Żurominie

obwieszczenie w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

  • pdf obwieszczenie 31.08.2022r.pdf - obwieszczenie w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

  • pdf obwieszczenie 18.08.2022r.pdf - zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

dot. zmiany przepisów uchwały antysmogowej

zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej w Poniatowie

zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej w Chamsku

decyzja o umorzeniu postępowania - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dąbrowie

zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Chamsku

zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Poniatowie

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich - Budowa farmy fotowoltaicznej w Poniatowie

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej w Chamsku

przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Dąbrowie

obwieszczenie - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Dąbrowie

obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Dąbrowie

  • pdf obwieszczenie 17.01.2022r.pdf - obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Dąbrowie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działce nr 997/1 w Chamsku