Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Żuromin - Strona Internetowa Urzędu - Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 01.01.2020 r.

Przewodnik "Jednolity System Segregacji Odpadów"

(źródło: Ministerstwo Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl)