Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Budżet na 2019 rok - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.

 • pdf sprawozdanie NDS.pdf - Rb-NDSsprawozdanie o nadwyżce / deficyciejednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
 • pdf sprawozdanie PDP.pdf - Rb-PDPsprawozdanie z wykonaniadochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku2019
 • pdf sprawozdanie RB 28S.pdf - Rb-28Ssprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
 • pdf sprawozdanie RB 34S.pdf - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2019 do końca 4 kwartału roku 2019
 • pdf sprawozdanie RB N.pdf - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 4 kwartału 2019 roku
 • pdf sprawozdanie RB27S.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
 • pdf sprawozdanie RB-St.pdf - Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2019r.
 • pdf sprawozdanie RB-UZ.pdf - Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
 • pdf sprawozdanie RB-Z.pdf - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 4 kwartału 2019 roku

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019.

 • pdf Rb-27S.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
 • pdf Rb-28S.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
 • pdf Rb-34S.pdf - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2019 do końca 3 kwartału roku 2019
 • pdf Rb-NDS.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
 • pdf Rb-Z.pdf - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
 • pdf Rb-N.pdf - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019.

 • pdf Rb-27S 2kw 2019 RIO.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
 • pdf Rb-28S 2kw 2019 RIO.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
 • pdf Rb-34S 2kw 2019 RIO.pdf - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2019 do końca 2 kwartału roku 2019
 • pdf Rb-N 2kw 2019 RIO.pdf - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
 • pdf Rb-NDS 2kw 2019 RIO.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
 • pdf Rb-Z 2kw 2019 RIO.pdf - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Uchwały budżetowe i opinie RIO

 • pdf Uchwały RIO - Uchwały RIO: SO-CI.0021.356.2018 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok, SO-CI.0021.355.2018 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, SO-CI.0021.45.2019 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu, SO-CI.0021.128.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

 • pdf Rb-27S.pdf - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
 • pdf Rb-28S.pdf - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
 • pdf Rb-34S.pdf - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2019 do końca 1 kwartału roku 2019
 • pdf Rb-N.pdf - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • pdf Rb-NDS.pdf - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
 • pdf RB-Z.pdf - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji