Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Kadencja 2014-2018 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sesja nadzwyczajna Nr L/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 358.L.18 z 17-10-2018r - Uchwała Nr 358/L/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • pdf Uchwała Nr 359.L.18 z 17-10-2018r. - Uchwała Nr 359/L/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 360.L.18 z 17-10-2018r - Uchwała Nr 360/L/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu.
 • pdf Uchwała Nr 361.L.18 z 17-10-2018r - Uchwała Nr 361/L/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 362.L.18 z 17-10-2018r - Uchwała Nr 362/L/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.

Sesja nadzwyczajna Nr XLIX/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018r.

 • pdf Stanowisko Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018r. - w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin.
 • pdf Uchwała Nr 355.XLIX.18 z 04-09-2018r. - Uchwała Nr 355/XLIX/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 356.XLIX.18 z 04-09-2018r. - Uchwała Nr 356/XLIX/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 357.XLIX.18 z 04-09-2018r. - Uchwała Nr 357/XLIX/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.

Sesja Nr XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 348.XLVIII.18 z 30-07-2018r. - Uchwała Nr 348/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2018 – 2023.
 • pdf Uchwała Nr 349.XLVIII.18 z 30-07-2018r. - Uchwała Nr 349/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 • pdf Uchwała Nr 350.XLVIII.18 z 30-07-2018r. - Uchwała Nr 350/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 351.XLVIII.18 z 30-07-2018r. - Uchwała Nr 351/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Żurominie na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, Lidzbarskiej, Komunalnej i Mazurskiej.
 • pdf Uchwała Nr 352.XLVIII.18 z 30-07-2018r. - Uchwała Nr 352/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie emisji obligacji.
 • pdf Uchwała Nr 353.XLVIII.18 z 30-07-2018r. - Uchwała Nr 353/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 354.XLVIII.18 z 30-07-2018r. - Uchwała Nr 354/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.

Sesja Nr XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 czerwca 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 341.XLVII.18 z 28-06-2018r. - Uchwała Nr 341/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 342.XLVII.18 z 28-06-2018r. - Uchwała Nr 342/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Żuromin na rzecz Powiatu Żuromińskiego.
 • pdf Uchwała Nr 343.XLVII.18 z 28-06-2018r. - Uchwała Nr 343/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu.
 • pdf Uchwała Nr 344.XLVII.18 z 28-06-2018r. - Uchwała Nr 344/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • pdf Uchwała Nr 345.XLVII.18 z 28-06-2018r. - Uchwała Nr 345/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • pdf Uchwała Nr 346.XLVII.18 z 28-06-2018r. - Uchwała Nr 346/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 347.XLVII.18 z 28-06-2018r. - Uchwała Nr 347/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin.

Sesja Nr XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 333.XLVI.18 z 07-06-2018r. - Uchwała Nr 333/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych uczęszczających do szkół na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 334.XLVI.18 z 07-06-2018r. - Uchwała Nr 334/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 335.XLVI.18 z 07-06-2018r. - Uchwała Nr 335/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 336.XLVI.18 z 07-06-2018r. - Uchwała Nr 336/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Żuromin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • pdf Uchwała Nr 337.XLVI.18 z 07-06-2018r. - Uchwała Nr 337/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 338.XLVI.18 z 07-06-2018r. - Uchwała Nr 338/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf Uchwała Nr 339.XLVI.18 z 07-06-2018r. - Uchwała Nr 339/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf Uchwała Nr 340.XLVI.18 z 07-06-2018r. - Uchwała Nr 340/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.

Sesja Nr XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 329.XLV.18 z 11-05-2018r. - Uchwała Nr 329/XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
 • pdf Uchwała Nr 330.XLV.18 z 11-05-2018r. - Uchwała Nr 330/XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące.
 • pdf Uchwała nr 331.XLV.18 z 11-05-2018r. - Uchwała Nr 331/XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2018 rok na terenie Gminy i Miasta Żuromin oraz określenia sezonu kąpielowego.
 • pdf Uchwała Nr 332.XLV.18 z 11-05-2018r. - Uchwała Nr 332/XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żuromińskiemu.

Sesja nadzwyczajna Nr XLIV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 kwietnia 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 325.XLIV.18 z 25-04-2018r. - Uchwała Nr 325/XLIV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Poniatowo.
 • pdf Uchwała Nr 326.XLIV.18 z 25-04-2018r. - Uchwała Nr 326/XLIV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2018.
 • pdf Uchwała Nr 327.XLIV.18 z 25-04-2018r. - Uchwała Nr 327/XLIV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 328.XLIV.18 z 25-04-2018r. - Uchwała Nr 328/XLIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.

Sesja nadzwyczajna Nr XLIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 kwietnia 2018r.

Sesja Nr XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 311.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 311/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego: „Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • pdf Uchwała Nr 312.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 312/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie: przyjęcia 3 – letniego gminnego programu wspierania rodziny w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2018-2021.
 • pdf Uchwała Nr 313.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 313/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2018 r.
 • pdf Uchwała Nr 314.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 314/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • pdf Uchwała Nr 315.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 315/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 316.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 316/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • pdf Uchwała Nr 317.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 317/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • pdf Uchwała Nr 318.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 318/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
 • pdf Uchwała Nr 319.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 319/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 320.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 320/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • pdf Uchwała Nr 321.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 321/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 322.XLII.18 z 26-03-2018r. - Uchwała Nr 322/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.

Sesja Nr XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r.

 • pdf Uchwała Nr 303.XLI.18 z 07-02-2018r. - Uchwała Nr 303/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023.
 • pdf Uchwała Nr 304.XLI.18 z 07-02-2018r. - Uchwała Nr 304/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • pdf Uchwała Nr 305.XLI.18 z 07-02-2018r. - Uchwała Nr 305/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 306.XLI.18 z 07-02-2018r. - Uchwała Nr 306/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • pdf Uchwała Nr 307.XLI.18 z 07-02-2018r. - Uchwała Nr 307/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie utworzenia Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
 • pdf Uchwała Nr 308.XLI.18 z 07-02-2018r. - Uchwała Nr 308/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso.
 • pdf Uchwała Nr 309.XLI.18 z 07-02-2018r. - Uchwała Nr 309/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 310.XLI.18 z 07-02-2018r. - Uchwała Nr 310/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

Sesja Nr XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017r.

 • pdf Uchwała Nr 294.XL.17 z 22-12-2017r. - Uchwała Nr 294/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2018r.
 • pdf Uchwała Nr 295.XL.17 z 22-12-2017r. - Uchwała Nr 295/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żuromin na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
 • pdf Uchwała Nr 296.XL.17 z 22-12-2017r. - Uchwała Nr 296/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące.
 • pdf Uchwała Nr 297.XL.17 z 22-12-2017r. - Uchwała Nr 297/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 298.XL.17 z 22-12-2017r. - Uchwała Nr 298/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017.
 • pdf Uchwała Nr 299.XL.17 z 22-12-2017r. - Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018 Nr 299/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017r.
 • pdf Uchwała Nr 300.XL.17 z 22-12-2017r. - Uchwała Nr 300/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 301.XL.17 z 22-12-2017r. - Uchwała Nr 301/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • pdf Uchwała Nr 302.XL.17 z 22-12-2017r. - Uchwała Nr 302/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w roku budżetowym 2017.

Sesja Nr XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017r.

Sesja Nr XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r.

 • pdf Uchwała Nr 264.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 264/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejsko-Gminnym Żłobku w Żurominie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 • pdf Uchwała Nr 265.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 265/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 208/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 266.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 266/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 267.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 267/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Uchwała Nr 268.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 268/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 269.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 269/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 270.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 270/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzyminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Będzyminie.
 • pdf Uchwała Nr 271.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 271/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Raczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raczynach.
 • pdf Uchwała Nr 272.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 272/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poniatowie.
 • pdf Uchwała Nr 273.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 273/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kliczewie Dużym.
 • pdf Uchwała Nr 274.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 274/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chamsku.
 • pdf Uchwała Nr 275.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 275/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Uchwała Nr 276.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 276/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok.
 • pdf Uchwała Nr 277.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 277/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania przysługującego Gminie i Miastu Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 278.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 278/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2017.
 • pdf Uchwała Nr 279.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 279/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017.
 • pdf Uchwała Nr 280.XXXVIII.17 z 28-09-2017r. - Uchwała Nr 280/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.

Sesja nadzwyczajna NR XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 07.09.2017 r.

 • pdf Uchwała Nr 260.XXXVII.17 z 07-09-2017r. - Uchwała NR 260/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 261.XXXVII.17 z 07-09-2017r. - Uchwała NR 261/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017r.
 • pdf Uchwała Nr 262.XXXVII.17 z 07-09-2017r. - Uchwała NR 262/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok.
 • pdf Uchwała Nr 263.XXXVII.17 z 07-09-2017r. - Uchwała NR 263/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok.

Sesja Nr XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017r.

 • pdf Uchwała Nr 251.XXXVI.17 z 18-08-2017r. - Uchwała NR 251/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące.
 • pdf Uchwała Nr 252.XXXVI.17 z 18-08-2017r. - Uchwała NR 252/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania przysługującego Gminie i Miastu Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 253.XXXVI.17 z 18-08-2017r. - Uchwała NR 253/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żuromińskiemu.
 • pdf Uchwała Nr 254.XXXVI.17 z 18-08-2017r. - Uchwała NR 254/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok.
 • pdf Uchwała Nr 255.XXXVI.17 z 18-08-2017r. - Uchwała NR 255/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 256.XXXVI.17 z 18-08-2017r. - Uchwała NR 256/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 257.XXXVI.17 z 18-08-2017r. - Uchwała NR 257/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017.
 • pdf Uchwała Nr 258.XXXVI.17 z 18-08-2017r. - Uchwała NR 258/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XXXI/98 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 czerwca 1998 roku w sprawie: nadania nazw ulicom.
 • pdf Uchwała Nr 259.XXXVI.17 z 18-08-2017r. - Uchwała NR 259/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie.

Sesja Nr XXXV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 czerwca 2017r.

 • pdf Uchwała Nr 248.XXXV.17 z 30-06-2017r. - Uchwała NR 248/XXXV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r.
 • pdf Uchwała Nr 249.XXXV.17 z 30-06-2017r. - Uchwała NR 249/XXXV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 • pdf Uchwała Nr 250.XXXV.17 z 30-06-2017r. - Uchwała NR 250/XXXV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018r.

Sesja Nr XXXIV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 i 26 czerwca 2017r.

Sesja Nr XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r.

 • pdf Uchwała Nr 226.XXXIII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 226/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • pdf Uchwała Nr 227.XXXIII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 227/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 228.XXXIII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 228/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018r.
 • pdf Uchwała Nr 229.XXXIII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 229/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 230.XXXIII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 230/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 231.XXXIII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 231/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żuromińskiemu.
 • pdf Uchwała Nr 232.XXXIII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 232/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok.
 • pdf Uchwała Nr 233.XXXIII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 233/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok.
 • pdf Uchwała Nr 234.XXXIII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 234/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok.
 • pdf Uchwała Nr 235.XXXIII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 235/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok.
 • pdf Uchwała Nr 236.XXXIII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 236/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 237.XXXII.17 z 25-05-2017r. - Uchwała NR 237/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017.

Sesja Nr XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r.

Sesja nadzwyczajna Nr XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r.

 • pdf Uchwała Nr 215.XXXI.17 z 12-04-2017r. - Uchwała NR 215/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach pomocy de minimis.
 • pdf Uchwała Nr 216.XXXI.17 z 12-04-2017r. - Uchwała NR 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Sesja Nr XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017r.

 • pdf Uchwała Nr 206.XXX.17 z 17-03-2017r. - Uchwała NR 206/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej.
 • pdf Uchwała Nr 207.XXX.17 z 17-03-2017r. - Uchwała NR 207/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo.
 • pdf Uchwała Nr 208.XXX.17 z 17-03-2017r. - Uchwała NR 208/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 209.XXX.17 z 17-03-2017r. - Uchwała NR 209/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Dąbrowa.
 • pdf Uchwała Nr 210.XXX.17 z 17-03-2017r. - Uchwała NR 210/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • pdf Uchwała Nr 211.XXX.17 z 17-03-2017r. - Uchwała NR 211/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.
 • pdf Uchwała Nr 212.XXX.17 z 17-03-2017r. - Uchwała NR 212/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach pomocy de minimis.
 • pdf Uchwała Nr 213.XXX.17 z 17-03-2017r. - Uchwała NR 213/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 214.XXX.17 z 17-03-2017r. - Uchwała NR 214/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017.

Sesja nadzwyczajna Nr XXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 marca 2017r.

 • pdf Uchwała Nr 204.XXIX.17 z 03-03-2017r. - Uchwała NR 204/XXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa.
 • pdf Uchwała Nr 205.XXIX.17 z 03-03-2017r. - Uchwała NR 205/XXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz dla części miejscowości Będzymin, Kruszewo, Raczyny, Tadajówka.

Sesja Nr XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017r.

 • pdf Uchwała Nr 195.XXVIII.17 z 10-02-2017r. - Uchwała NR 195/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia roku 2017 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 250-lecia nadania praw miejskich Miastu Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 196.XXVIII.17 z 10-02-2017r. - Uchwała NR 196/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • pdf Uchwała Nr 197.XXVIII.17 z 10-02-2017r. - Uchwała NR 197/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żuromin na rzecz Powiatu Żuromińskiego.
 • pdf Uchwała Nr 198.XXVIII.17 z 10-02-2017r. - Uchwała NR 198/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • pdf Uchwała Nr 199.XXVIII.17 z 10-02-2017r. - Uchwała NR 199/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2017.
 • pdf Uchwała Nr 200.XXVIII.17 z 10-02-2017r. - Uchwała NR 200/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2017.
 • pdf Uchwała Nr 201.XXVIII.17 z 10-02-2017r. - Uchwała NR 201/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2017.
 • pdf Uchwała Nr 202.XXVIII.17 z 10-02-2017r. - Uchwała NR 202/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2017.
 • pdf Uchwała Nr 203.XXVIII.17 z 10-02-2017r. - Uchwała NR 203/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017.

Sesja Nr XXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 stycznia 2017r.

Sesja Nr XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 i 31 grudnia 2016r.

 • pdf Uchwała NR 172.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała Nr 172/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2017 r.
 • pdf Uchwała NR 173.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała NR 173/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Żuromin na 2017r.
 • pdf Uchwała NR 174.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała NR 174/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • pdf Uchwała NR 175.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała NR 175/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwała NR 176.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała NR 176/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Kliczewie Dużym.
 • pdf Uchwała NR 177.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała NR 177/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie sprzedaży działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • pdf Uchwała NR 178.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała NR 178/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 • pdf Uchwała NR 179.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała NR 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
 • pdf Uchwała NR 180.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała NR 180/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • pdf Uchwała NR 181.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała NR 181/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 • pdf Uchwała NR 182.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała NR 182/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała NR 183.XXVI.16 z 30-12-2016r. - Uchwała NR 183/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.
 • pdf Uchwała NR 184.XXVI.16 z 31-12-2016 - Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017 NR 184/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 grudnia 2016r.
 • pdf Uchwała NR 185.XXVI.16 z 31-12-2016r. - Uchwała NR 185/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała NR 186.XXVI.16 z 31-12-2016r. - Uchwała NR 186/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Sesja Nr XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r.

 • pdf Uchwała nr 162.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 162/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • pdf Uchwała nr 163.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 163/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Poniatowie.
 • pdf Uchwała nr 164.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 164/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie sprzedaży działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • pdf Uchwała nr 165.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 165/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do Zasobu Nieruchomości Gminy Żuromin.
 • pdf Uchwała nr 166.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 166/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo.
 • pdf Uchwała nr 167.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 167/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Żuromin na lata 2016-2032.
 • pdf Uchwała nr 168.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 168/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
 • pdf Uchwała nr 169.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej.
 • pdf Uchwała nr 170.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 170/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • pdf Uchwała nr 171.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 171/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.

Sesja nadzwyczajna Nr XXIV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 października 2016r.

Sesja Nr XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r.

 • pdf Uchwała Nr 149.XXIII.2016 z 13-09-2016 - Uchwała NR 149/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście i gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina i Miasto Żuromin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
 • pdf Uchwała nr 150.XXIII.2016 z 13-09-2016 - Uchwała NR 150/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • pdf Uchwała nr 151.XXIII.2016 z 13-09-2016 - Uchwała NR 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żuromin na rzecz Powiatu Żuromińskiego.
 • pdf Uchwała nr 152.XXIII.2016 z 13-09-2016 - Uchwała NR 152/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 • pdf Uchwała nr 153.XXIII.2016 z 13-09-2016 - Uchwała NR 153/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi''.
 • pdf Uchwała nr 154.XXIII.2016 z 13-09-2016 - Uchwała NR 154/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała nr 155.XXIII.2016 z 13-09-2016 - Uchwała NR 155/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.

Sesja Nr XXII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 i 18 lipca 2016 roku

 • pdf Uchwała Nr 146.XXII.2016 z 15-07-2016 - Uchwała NR 146/XXII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żuromin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 147.XXII.2016 z 18-07-2016 - Uchwała NR 147/XXII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 148.XXII.2016 z 18-07-2016 - Uchwała NR 148/XXII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.

Sesja Nr XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016 roku

 • pdf Uchwała Nr 137.XXI.16 z 29-06-2016 - Uchwała NR 137/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Żuromin obejmującego część wsi Wiadrowo i Dąbrowa.
 • pdf Uchwała Nr 138.XXI.16 z 29-06-2016 - Uchwała NR 138/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejsko - Gminny Żłobek w Żurominie oraz nadania Statutu.
 • pdf Uchwała Nr 139.XXI.16 z 29-06-2016 - Uchwała NR 139/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejsko - Gminnym Żłobku w Żurominie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 • pdf Uchwała Nr 140.XXI.16 z 29-06-2016 - Uchwała NR 140/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • pdf Uchwała nr 141.XXI.16 z 29-06-2016 - Uchwała NR 141/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • pdf Uchwała Nr 142.XXI.16 z 29-06-2016 - Uchwała NR 142/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 • pdf Uchwała Nr 143.XXI.16 z 29-06-2016 - Uchwała NR 143/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 • pdf Uchwała Nr 144.XXI.16 z 29-06-2016 - Uchwała NR 144/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała Nr 145.XXI.16 z 29-06-2016 - Uchwała NR 145/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.

Sesja Nr XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016 roku

 • pdf Uchwała Nr 128.XX.2016 z 10-05-2016 - Uchwała NR 128/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
 • pdf Uchwała Nr 129.XX.2016 z 10-05-2016 - Uchwała NR 129/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w statucie Żuromińskiego Centrum Kultury.
 • pdf Uchwała Nr 130.XX.2016 z 10-05-2016 - Uchwała NR 130/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • pdf Uchwała Nr 131.XX.2016 z 10-05-2016 - Uchwała NR 131/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • pdf Uchwała Nr 132.XX.2016 z 10-05-2016 - Uchwała NR 132/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie sprzedaży działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • pdf Uchwała Nr 133.XX.2016 z 10-05-2016 - Uchwała NR 133/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
 • pdf Uchwała Nr 134.XX.2016 z 10-05-2016 - Uchwała NR 134/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • pdf Uchwała Nr 135.XX.2016 z 10-05-2016 - Uchwała NR 135/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Żuromin na lata 2015 – 2020.
 • pdf Załącznik do uchwały 135.XX.2016 z 10-05-2016 - Załącznik do Uchwały NR 135/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Żuromin na lata 2015 – 2020.
 • pdf Uchwała Nr 136.XX.2016 z 10-05-2016 - Uchwała NR 136/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.

Sesja nadzwyczajna Nr XIX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 kwietnia 2016 roku

 • pdf Uchwała.125.XIX.16.2016-04-08 - UCHWAŁA NR 125/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 8 kwietnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
 • pdf Uchwała.126.XIX.16.2016-04-08 - UCHWAŁA NR 126/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego.
 • pdf Uchwała.127.XIX.16.2016-04-08 - UCHWAŁA NR 127/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.

Sesja Nr XVIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 marca 2016 roku

 • pdf Uchwała.115.XVIII.16.2016-03-21 - UCHWAŁA NR 115/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 • pdf Uchwała.116.XVIII.16.2016-03-21 - UCHWAŁA NR 116/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Raczyny.
 • pdf Uchwała.117.XVIII.16.2016-03-21 - UCHWAŁA NR 117/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.118.XVIII.16.2016-03-21 - UCHWAŁA NR 118/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.:„Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin – etap I”.
 • pdf Uchwała.119.XVIII.16.2016-03-21 - UCHWAŁA NR 119/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego.
 • pdf Uchwała.120.XVIII.16.2016-03-21 - UCHWAŁA NR 120/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
 • pdf Uchwała.122.XVIII.16.2016-03-21 - UCHWAŁA NR 122/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 • pdf Uchwała.123.XVIII.16.2016-03-21 - UCHWAŁA NR 123/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Załącznik Nr 1 i 2 - Załącznik Nr 1 i 2 do UCHWAŁY NR 123/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.124.XVIII.16.2016-03-21 - UCHWAŁA NR 124/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.

Sesja Nr XVII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 lutego 2016 roku

 • pdf Uchwała.111.XVII.16.2016-02-22 - UCHWAŁA NR 111/XVII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie w nadania nazwy ulicy położonej w Brudnicach.
 • pdf Uchwała.112.XVII.16.2016-02-22 - UCHWAŁA NR 112/XVII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Uchwała.113.XVII.16.2016-02-22 - UCHWAŁA NR 113/XVII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 • pdf Uchwała.114.XVII.16.2016-02-22 - UCHWAŁA NR 114/XVII/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.

Sesja Nr XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015 roku

 • pdf Uchwała.99.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 99/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2016 rok.
 • pdf Uchwała.100.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 100/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Żuromin na 2016 rok.
 • pdf Uchwała.101.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 101/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.102.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 102/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 • pdf Uchwała.103.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 103/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.104.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 104/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Żuromin na lata 2015-2020.
 • pdf Załącznik do Uchwały.104.XVI.15.2015-12-28
 • pdf Uchwała.105.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 105/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do Zasobu Nieruchomości Gminy Żuromin.
 • pdf Uchwała.106.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 106/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf LEX.P.4131.5.2016.PM - Zawiadomienie z dnia 21 stycznia 2016r. Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 106/XVI/15 z dnia 28 grudnia 2015r. Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf LEX.P.4131.5.2016.PM. - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 106/XVI/15 z dnia 28 grudnia 2015r. Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Uchwała.107.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 107/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf Uchwała.108.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 108/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. - Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.
 • pdf Uchwała.109.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 109/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.110.XVI.15.2015-12-28 - UCHWAŁA NR 110/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Sesja nadzwyczajna Nr XV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 listopada 2015 roku

 • pdf Uchwała.95.XV.15.2015-11-26 - UCHWAŁA NR 95/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy i Miasta Żuromin w Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w okresie programowania 2014-2020.
 • pdf Uchwała.96.XV.15.2015-11-26 - UCHWAŁA NR 96/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • pdf Uchwała.97.XV.15.2015-11-26 - UCHWAŁA NR 97/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • pdf Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały NR 97.XV.15 - Załącznik nr 1 i 2 do UCHWAŁY NR 97/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • pdf Uchwała.98.XV.15.2015-11-26 - UCHWAŁA NR 98/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf Załącznik Nr 1 do Uchwała.98.XV.15.2015-11-26 - Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR 98/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 98.XV.15.pdf - Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR 98/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf Załącznik Nr 3,4,5,6 do Uchwała.98.XV.15.2015-11-26 - Załącznik nr 3, 4, 5, 6 do UCHWAŁY NR 98/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Sesja Nr XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015 roku

 • pdf Uchwała.84.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 84/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin uprawnień do postanawiania o wysokości opłat za korzystanie ze stadionu sportowego.
 • pdf Uchwała.85.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 85/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i MiastaŻuromin na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • pdf Uchwała.86.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 86/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Rozwozinie.
 • pdf Uchwała.87.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 87/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sprzedaży ½ części nieruchomości rolnej położonej w Starym Nadratowie.
 • pdf Uchwała.88.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 88/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • pdf Uchwała.89.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 89/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
 • pdf Uchwała.90.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 90/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • pdf Uchwała.91.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 91/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • pdf Uchwała.92.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 92/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • pdf Uchwała.93.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 93/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.94.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 94/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Sesja Nr XIII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 września 2015 roku

 • pdf Uchwała.78.XIII.15.2015-09-30 - UCHWAŁA NR 78/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Mławie.
 • pdf Uchwała.79.XIII.15.2015-09-30 - UCHWAŁA NR 79/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwała.80.XIII.15.2015-09-30 - UCHWAŁA NR 80/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Żuromin na lata 2015-2018.
 • pdf Uchwała.81.XIII.15.2015-09-30 - UCHWAŁA NR 81/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego.
 • pdf Uchwała.82.XIII.15.2015-09-30 - UCHWAŁA NR 82/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.83.XIII.15.2015-09-30 - UCHWAŁA NR 83/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na 2015r.

Sesja Nr XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015 roku

 • pdf Uchwała.67.XII.15.2015-08-17 - UCHWAŁA NR 67/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania skargi.
 • pdf Uchwała.68.XII.15.2015-08-17 - UCHWAŁA NR 68/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 • pdf Uchwała.69.XII.15.2015-08-17 - UCHWAŁA NR 69/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
 • pdf Uchwała.70.XII.15.2015-08-17 - UCHWAŁA NR 70/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.71.XII.15.2015-08-17 - UCHWAŁA NR 71/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
 • pdf Uchwała.72.XII.15.2015-08-17 - UCHWAŁA NR 72/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Uchwała.73.XII.15.2015-08-17 - UCHWAŁA NR 73/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Uchwała.74.XII.15.2015-08-17 - UCHWAŁA NR 74/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • pdf Uchwała.75.XII.15.2015-08-17 - UCHWAŁA NR 75/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 154/XX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Żurominie.
 • pdf Uchwała.76.XII.15.2015-08-17 - UCHWAŁA NR 76/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.77.XII.15.2015-08-17 - UCHWAŁA NR 77/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Sesja Nr XI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2015 roku

 • pdf Uchwała.60.XI.15.2015-06-29 - UCHWAŁA NR 60/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 • pdf Uchwała.61.XI.15.2015-06-29 - UCHWAŁA NR 61/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwała.62.XI.15.2015-06-29 - UCHWAŁA NR 62/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019.
 • pdf Uchwała.63.XI.15.2015-06-29 - UCHWAŁA NR 63/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie dla przeprowadzenia referendum.
 • pdf Uchwała.64.XI.15.2015-06-29 - UCHWAŁA NR 64/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 299/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia wykonania praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów.
 • pdf Uchwała.65.XI.15.2015-06-29 - UCHWAŁA NR 65/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.66.XI.15.2015-06-29 - UCHWAŁA NR 66/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Sesja nadzwyczajna Nr X/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 czerwca 2015 roku

 • pdf Uchwała.59.X.15.2015-06-03 - UCHWAŁA NR 59/X/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Żuromin.

Sesja Nr IX/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2015 roku

 • pdf Uchwała.53.IX.15.2015-05-22 - UCHWAŁA NR 53/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • pdf Uchwała.54.IX.15.2015-05-22 - UCHWAŁA NR 54/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowska Gminy i Miasta Żuromin w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczne Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie w okresie programowania 2014-2020.
 • pdf Uchwała.55.IX.15.2015-05-22 - UCHWAŁA NR 55/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.56.IX.15.2015-05-22 - UCHWAŁA NR 56/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
 • pdf Uchwała.57.IX.15.2015-05-22 - UCHWAŁA NR 57/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego.
 • pdf Uchwała.58.IX.15.2015-05-22 - UCHWAŁA NR 58/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Sesja Nr VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015 roku

 • pdf Uchwała.41.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 41/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 • pdf Uchwała.42.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 42/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 • pdf Uchwała.43.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 43/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
 • pdf Uchwała.44.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 44/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
 • pdf Uchwała.45.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 45/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: BĘDZYMIN, DĘBSK, KLICZEWO DUŻE, KLICZEWO MAŁE, KOSEWO, KRUSZEWO, MŁUDZYN, NOWE NADRATOWO, STARE NADRATOWO, RACZYNY, ROZWOZIN, SADOWO, TADAJÓWKA, WÓLKA KLICZEWSKA.
 • pdf Uchwała.46.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 46/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • pdf Uchwała.47.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 47/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do Zasobu Nieruchomości Gminy Żuromin.
 • pdf Uchwała.48.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 48/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • pdf Uchwała.49.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 49/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.50.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 50/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.51.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 51/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015r.
 • pdf Uchwała.52.VII.15.2015-04-15 - UCHWAŁA NR 52/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Sesja Nr VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015 roku

 • pdf Uchwała.24.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 24/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chamsku.
 • pdf Uchwała.25.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 25/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości położonych w Żurominie.
 • pdf Uchwała.26.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 26/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu Gminy Żuromin.
 • pdf Uchwała.27.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 27/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa.
 • pdf Uchwała.28.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 28/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości DĄBROWICE.
 • pdf Uchwała.29.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 29/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości RZĘŻAWY.
 • pdf Uchwała.30.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 30/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • pdf Uchwała.31.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 31/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.32.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 32/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 3 - letniego gminnego programu wspierania rodziny w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2015- 2018.
 • pdf Uchwała.33.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 33/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu meczu piłki nożnej III i IV ligi oraz Ligi Okręgowej niebędącego masową imprezą sportową.
 • pdf Uchwała.34.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 34/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klas szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwała.35.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 35/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • pdf Uchwała.36.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 36/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dąbrowa.
 • pdf Uchwała.37.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 37/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • pdf Uchwała.38.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 38/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • pdf Uchwała.40.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 40/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf Uchwała.39.VI.15.2015-03-12 - UCHWAŁA NR 39/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.

Sesja Nr V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015 roku

 • pdf Uchwala.14.V.15.2015-01-27 - UCHWAŁA NR 14/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci obszaru gminy Żuromin obejmującego część wsi Wiadrowo i Dąbrowa.
 • pdf Uchwala.15.V.15.2015-01-27 - UCHWAŁA NR 15/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci miejscowości Wiadrowo i Brudnice-tereny elektrowni (turbin) wiatrowych.
 • pdf Uchwala.16.V.15.2015-01-27 - UCHWAŁA NR 16/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu.
 • pdf Uchwala.17.V.15.2015-01-27 - UCHWAŁA NR 17/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej we wsi Będzymin.
 • pdf Uchwala.18.V.15.2015-01-27 - UCHWAŁA NR 18/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.
 • pdf Uchwala.19.V.15.2015-01-27 - UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.
 • pdf Uchwala.20.V.15.2015-01-27 - UCHWAŁA NR 20/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klas szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwala.21.V.15.2015-01-27 - UCHWAŁA NR 21/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016r.
 • pdf Uchwala.22.V.15.2015-01-27 - UCHWAŁA NR 22/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego.
 • pdf Uchwala.23.V.15.2015-01-27 - UCHWAŁA NR 23/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia roku 2015 Rokiem Samorządności.
 • pdf LEX-I.4131.17.2015.MO - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 14/V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Żuromin obejmującego część wsi Wiadrowo i Dąbrowa.
 • pdf LEX-I.4131.18.2015.MO - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 15/V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wiadrowo i Brudnice - tereny elektrowni (turbin) wiatrowych.
 • pdf LEX.P.4131.7.2015.PM - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 20/V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klas szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.

Sesja Nr IV/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2014 roku

 • pdf Uchwala.9.IV.14.2014-12-30 - UCHWAŁA NR 9/IV/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwala.10.IV.14.2014-12-30 - UCHWAŁA NR 10/IV/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie niepodwyższania na 2015 rok diet przysługujących radnym oraz Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej.
 • pdf Uchwala.11.IV.14.2014-12-30 - UCHWAŁA NR 11/IV/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.12.IV.14.2014-12-30 - UCHWAŁA NR 12/IV/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 grudnia 2014 r.- Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na 2015r.
 • pdf Uchwala.13.IV.14.2014-12-30 - UCHWAŁA NR 13/IV/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.

Sesja Nr III/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 grudnia 2014 roku

 • pdf Uchwala.6.III.14.2014-12-12 - UCHWAŁA NR 6/III/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • pdf Uchwala.7.III.14.2014-12-12 - UCHWAŁA NR 7/III/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwala.8.III.14.2014-12-12 - UCHWAŁA NR 8/III/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.

Sesja Nr II/2014 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 grudnia 2014 roku

 • pdf Uchwala.3.II.14.2014-12-08 - UCHWAŁA NR 3/II/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Żurominie i ustalenia ich składu liczbowego.
 • pdf Uchwala.4.II.14.2014-12-08 - UCHWAŁA NR 4/II/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Uchwala.5.II.14.2014-12-08 - UCHWAŁA NR 5/II/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.

Sesja Nr I/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 listopada 2014 roku

 • pdf Uchwala.1.I.14.2014-11-27 - UCHWAŁA NR 1/I/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Uchwala.2.I.14.2014-11-27 - UCHWAŁA NR 2/I/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie.