Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Budżet na 2018 rok - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

 • pdf Rb-27S korekta nr 1.pdf - korekta 1 sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • pdf Rb-27S korekta nr 3.pdf - korekta 3 sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • pdf Rb-28S.pdf - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • pdf Rb-28S korekta nr 1.pdf - korekta sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • pdf Rb-34S.pdf - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca 4 kwartału roku 2018
 • pdf Rb-N.pdf - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • pdf Rb-NDS.pdf - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • pdf Rb-NDS korekta 2.pdf - korekta sprawozdania o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • pdf Rb-PDP.pdf - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • pdf Rb-ST.pdf - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy na koniec 2018r.
 • pdf Rb-UZ.pdf - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
 • pdf Rb-Z.pdf - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018

 • pdf Rb-27S.pdf - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 • pdf Rb-27S korekta.pdf - Korekta sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 • pdf Rb-28S.pdf - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 • pdf Rb-34S.pdf - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca III kwartału roku 2018
 • pdf Rb-N.pdf - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • pdf Rb-NDS.pdf - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • pdf Rb-Z.pdf - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

 • pdf Rb-28NWS.pdf - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • pdf Rb-34S.pdf - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca II kwartału roku 2018
 • pdf Rb-N.pdf - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • pdf Rb-NDS.pdf - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • pdf Rb-NDS-korekta.pdf - korekta sprawozdania o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • pdf Rb-Z.pdf - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
 • pdf Rb-28S.pdf - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • pdf Rb-28S-korekta.pdf - korekta sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • pdf Rb-27S.pdf - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • pdf Rb-27S-korekta.pdf - korekta sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • pdf Rb-27ZZ.pdf - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2018
 • pdf Rb-50-dotacje MUW.pdf - sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Okres sprawozdawczy II kwartał 2018 roku - Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • pdf Rb-50-wydatki MUW.pdf - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Okres sprawozdawczy II kwartał 2018 roku - Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • pdf Rb-50-dotacje KBW.pdf - sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Okres sprawozdawczy II kwartał 2018 roku - Krajowe Biuro Wyborcze
 • pdf Rb-50-wydatki KBW.pdf - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Okres sprawozdawczy II kwartał 2018 roku - Krajowe Biuro Wyborcze
 • pdf Uchwała nr. Ci.232.2018 - Uchwała nr. Ci.232.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych.
 • pdf Uchwała Nr Ci.67.2018 RIO.pdf - Uchwała Nr Ci.67.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
 • pdf Uchwała Nr Ci.150.2018 RIO.pdf - Uchwała Nr Ci.l50.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opmu o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

 • pdf Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • pdf Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 1 kwartału roku 2018
 • pdf Rb-N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • pdf Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • pdf Rb-NDS korekta - korekta sprawozdania o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • pdf Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
 • pdf Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • pdf Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 • pdf Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2018

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018

 • pdf Rb-27S 2018.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018
 • pdf Rb-28S 2018.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018