Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia (IBGKiOŚ) 2024 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie studni nr 3 na działce nr 878/2 w miejscowości Chamsk

  • pdf obwieszczenie 11.04.2024r.pdf - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie studni nr 3 na działce nr 878/2 w miejscowości Chamsk

obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa dziecięciu obiektów inwentarskich w miejscowości Bądzyn gmina Lubowidz

  • pdf obwieszczenie Bądzyn.pdf - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa dziecięciu obiektów inwentarskich w miejscowości Bądzyn gmina Lubowidz

obwieszczenie - zapytanie w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś dla inwestycji: Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie studni nr 3 na działce nr 878/2 w miejscowości Chamsk

  • pdf obwieszczenie 18.03.2024r.pdf - zapytanie w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś dla inwestycji: Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie studni nr 3 na działce nr 878/2 w miejscowości Chamsk

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie studni nr 3 na działce nr 878/2 w miejscowości Chamsk

  • pdf obwieszczenie 13.03.2024r.pdf - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie studni nr 3 na działce nr 878/2 w miejscowości Chamsk

obwieszczenie - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Żuromin

obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Lidzbarskiej w Żurominie

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Żuromin

  • pdf wszczęcie postępowania 19.02.2024r.pdf - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Żuromin

obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

  • pdf zawiadomienie 02.02.2024r.pdf - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa ul. Lidzbarskiej w Żurominie wraz z infrastrukturą

  • pdf zawiadomienie 29.01.2024r.pdf - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa ul. Lidzbarskiej w Żurominie wraz z infrastrukturą

obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

  • pdf obwieszczenie 29.01.2024r.pdf - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

obwieszczenie - wydanie odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej w Dębsku

obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW w Dębsku

  • pdf obwieszczenie 08.01.2024r.pdf - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW w Dębsku

obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Lidzbarskiej w Żurominie

  • pdf obwieszczenie 03.01.2024r.pdf - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Lidzbarskiej w Żurominie